Comisia Europeană a adoptat recent comunicarea privind Noua Agendă Europeană pentru Inovare (EIA) cu scopul de a impulsiona procesul de inovare

 

 

Această inițiativă își dorește să poziționeze Uniunea Europeană în avangarda procesului de inovare și să promoveze întreprinderile în domeniul tehnologiilor de vârf. Astfel, UE va fi încurajată și susținută să dezvolte și să introducă pe piață tehnologii noi care să abordeze cele mai presante provocări societale. Totodată persoane talentate din domeniul CDI se pot simți atrase înspre o colaborare cu cele mai performante întreprinderi și în care inovarea în domeniul tehnologiei de vârf prosperă contribuind astfel la soluții inovatoare radicale care vor constitui o sursă de inspirație la nivel internațional.

 

 

Inovarea în domeniul tehnologiei de vârf trebuie să consolideze poziția de lider tehnologic a Europei și să genereze soluții inovatoare la provocările societale presante, cum ar fi schimbările climatice și amenințările cibernetice. Aceste inovații ar putea pătrunde și genera beneficii în toate sectoarele, de la energia din surse regenerabile la agrotehnologie, de la construcții la mobilitate și sănătate, abordând astfel securitatea alimentară, reducând dependența energetică, îmbunătățind sănătatea oamenilor și sporind competitivitatea economiilor la nivel european.

 

 

Noua agendă europeană pentru inovare stabilește 25 de acțiuni în cadrul a cinci inițiative emblematice:

 

1. Finanțarea întreprinderilor în curs de extindere, prin care investitorii europeni, atât instituționali, cât și privați, vor fi încurajați să investească în întreprinderile europene nou-înființate din domeniul tehnologiei de vârf și să beneficieze de pe urma extinderii acestora.

 

2. Facilitarea inovării prin intermediul spațiilor de experimentare și al achizițiilor publice, care va facilita inovarea prin îmbunătățirea condițiilor-cadru, inclusiv prin abordări experimentale cu privire la reglementare (de exemplu, spații de testare în materie de reglementare, bancuri de încercare, laboratoare vii și achiziții publice în domeniul inovării).

 

3. Accelerarea și consolidarea inovării în cadrul ecosistemelor europene de inovare din întreaga UE, care va sprijini crearea unor regiuni ale inovării și va ajuta statele membre și regiunile să direcționeze cel puțin 10 miliarde EUR către proiecte concrete de inovare la nivel inter-regional, inclusiv în domeniul tehnologiei de vârf pentru principalele priorități ale UE. De asemenea, această inițiativă va sprijini statele membre să promoveze inovarea în toate regiunile prin utilizarea integrată a instrumentelor politicii de coeziune și ale programului Orizont Europa.

 

4. Promovarea, atragerea și păstrarea talentelor în domeniul tehnologiei de vârf, care va asigura dezvoltarea și fluxul de talente în domeniul tehnologiei de vârf în și către UE printr-o serie de inițiative, inclusiv un program de stagii în domeniul inovării pentru întreprinderile nou-înființate și pentru cele în curs de extindere, o rezervă de talente a UE pentru a ajuta întreprinderile nou-înființate și pe cele inovatoare să găsească talente din afara UE, un program de antreprenoriat și conducere dedicat femeilor și activități de pionierat legate de opțiunile pe acțiuni ale angajaților întreprinderilor nou-înființate.

 

5. Îmbunătățirea instrumentelor de elaborare a politicilor, care va fi esențială pentru dezvoltarea și utilizarea unor seturi de date solide și comparabile, precum și a unor definiții comune (întreprinderi nou-înființate, în curs de extindere) care să poată sta la baza politicilor de la toate nivelurile, din întreaga UE, și pentru asigurarea unei mai bune coordonări a politicilor la nivel european prin intermediul forumului Consiliului European pentru Inovare (EIC).

 

 

Comunicarea Comisiei poate fi accesată la: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52022DC0332

 

Documentul cu informații generale (Staff Working Document): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52022SC0187

 

Modificat la: 2022-07-13 11:29:00

Articole similare

e-Cerere 544
e-Petiție