• FUNDAŢIA EUROPEANĂ PENTRU ŞTIINŢĂ

    Fundaţia Europeană pentru Ştiinţă este o asociaţie internaţională neguvernamentală cu activitate non-profit, ai cărei membri sunt instituţii cu activitatea dedicată promovării cercetării ştiinţifice. ESF cuprinde 80 de membri instituţionali din 30 de ţări, care reprezintă cea mai mare parte a actorilor cheie din ştiinţa şi tehnologia europeană, incluzând majoritatea consiliilor de cercetare importante din Europa, precum şi academiilor naţionale de ştiinţă. Aceasta instituţie acţionează ca un catalizator pentru dezvoltarea ştiinţei prin intrunirea cercetătorilor de seamă şi agenţiilor de finanţare, cu scopul dezbaterii, planificării şi implementării de iniţiative pan-europene.   mai mult
e-Cerere 544
e-Petiție