Sistemul naţional de cercetare-dezvoltare

Prin legislaţia națională aflată curent în vigoare, entităţile care efectuează activităţi de cercetare-dezvoltare sunt incluse într-un sistem naţional. Sistemul național de cercetare-dezvoltare este constituit din ansamblul unităților şi instituțiilor de drept public şi de drept privat cu personalitate juridică, care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea.

Din acest sistem, o entitate distinctă este sistemul de cercetare-dezvoltare de interes național, care cuprinde următoarele categorii de unități de drept public, cu personalitate juridică, acreditate în acest sens, conform Legii nr. 324/2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea Științifică şi dezvoltarea tehnologică.

a) institute naţionale de cercetare-dezvoltare;

b) institute, centre sau staţiuni de cercetare ale Academiei Române şi de cercetare-dezvoltare ale academiilor de ramură;

c) institute de învăţământ superior acreditate sau structuri ale acestora;

d) institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate în cadrul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi regiilor autonome de interes național.

În sistemul naţional de cercetare-dezvoltare sunt cuprinse şi următoarele categorii de unităţi şi instituţii:

A. Unităţile şi instituţiile de drept public:

a) institute, centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca instituţii publice;

b) institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate în cadrul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi regiilor autonome sau ale administraţiei publice centrale şi locale;

c) centre internaţionale de cercetare-dezvoltare înfiinţate în baza unor acorduri internaţionale;

d) alte instituţii publice sau structuri ale acestora, care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea.

B. Unităţile şi instituțiile de drept privat:

a) unităţi de cercetare-dezvoltare organizate ca societăţi comerciale;

b) societăţi comerciale, precum şi structurile acestora care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea;

c) instituţii de învățământ superior private acreditate sau structuri ale acestora.

Modificat la: 2011-02-20 00:00:00
e-Cerere 544
e-Petiție