Finanțarea proiectelor de investiții în infrastructurile CDI

 

Competiţia 2019:

 

NEW: Ierarhizarea solicitărilor de fonduri de la bugetul de stat pentru investiții pentru INCD pentru anul 2019 în urma evaluării Comisiei - 28.03.2019 17:50

Planificarea susţinerii publice a proiectelor și obiectivelor de investiţii - 19.03.2019 14:46

MCI lansează Competiţia pentru finanţarea investiţiilor din fonduri alocate de la bugetul de stat în anul 2019 pentru institutele naţionale de cercetare-dezvoltare aflate în coordonare - 30.01.2019 10:07

 

 

Competiţia 2018:

Prin Ordinul MCI nr. 420/10.05.2018 s-a aprobat alocarea fondurilor de investiții de la bugetul de stat pe anul 2018 pentru institutele naţionale de cercetare-dezvoltare aflate în coordonarea Ministerului Cercetării și Inovării - 14.05.2018 11:19

Rezultatele evaluării proiectelor și obiectivelor de investiții - 27.04.2018 11:06

Planificarea susţinerii publice a proiectelor și obiectivelor de investiţii - 23.04.2018 14:06

Ordinul MCI nr.364/05.04.2018 pentru aprobarea metodologiei de analizare, evaluare şi ierarhizare a solicitărilor de fonduri alocate de la bugetul de stat pentru investiţii în anul 2018; - 05.04.2018 11:22

MCI lansează Competiţia pentru finanţarea investiţiilor din fonduri alocate de la bugetul de stat în anul 2018 pentru institutele naţionale de cercetare-dezvoltare aflate în coordonare; - 05.04.2018 11:22

 

 

Competiţia 2017:

Lista obiectivelor de investiţii aprobată şi raportul comisiei de evaluare pentru alocarea fondurilor de investiţii de la bugetul de stat pe anul 2017 pentru institutele naţionale de cercetare-dezvoltare aflate în coordonarea MCI; - 27.06.2017 17:32

Centralizatorul obiectivelor/proiectelor de investiţii cu punctajul propus de către comisia de evaluare - 19.06.2017 19:02

Planificarea susţinerii publice a proiectelor/obiectivelor de investiţii - 14.06.2017 10:26

Ordinul MCI nr.285/31.05.2017 pentru aprobarea metodologiei de analizare, evaluare şi ierarhizare a solicitărilor de fonduri alocate de la bugetul de stat pentru investiţii şi a componenţei comisiei de evaluare; - 07.06.2017 16:20

Anunţul de lansare a competiţiei pentru finanţarea investiţiilor din fonduri alocate de la bugetul de stat în anul 2017 pentru institutele naţionale de cercetare-dezvoltare aflate în coordonarea MCI; - 07.06.2017 16:20

 

 

Competiţia 2016:

Decizia nr.9309/05.08.2016 privind alocarea fondurilor de investiţii de la bugetul de stat pe anul 2016 pentru institutele naţionale de cercetare-dezvoltare aflate în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare; - 05.08.2016 17:29

Lista obiectivelor de investiţii aprobată pentru alocarea fondurilor de investiţii de la bugetul de stat pe anul 2016 pentru institutele naţionale de cercetare-dezvoltare aflate în coordonarea ANCSI; - 05.08.2016 17:29

Modelul contractului de finanţare - anexa 4 la Decizia nr.9309/05.08.2016 - 05.08.2016 17:29

 

Centralizatorul obiectivelor/proiectelor de investiţii cu punctajul şi bugetul propus de către comisia de evaluare - 12.07.2016 09:50

 

Anunţ privind publicarea rezultatelor competiţiei pentru finanțarea investițiilor din fonduri alocate de la bugetul de stat în anul 2016 - 08.07.2016 16:40

Planificarea susţinerii publice a proiectelor/obiectivelor de investiţii - 30.06.2016 20:20

Decizia ANCSI nr.9276/21.06.2016 privind aprobarea metodologiei de analizare, evaluare şi ierarhizare a solicitărilor de fonduri alocate de la bugetul de stat pentru investiţii şi a componenţei comisiei de evaluare.

 

Decizia ANCSI nr.9015/14.01.2016 privind constituirea Comisiei în vederea evaluării şi analizei solicitărilor de fonduri alocate de la bugetul de stat pentru investiţii pe anul 2016

 

 

 

REPARTIZAREA INVESTIȚIILOR PENTRU INCD ÎN COORDONAREA A.N.C.S.I. PE ANII  2012 - 2015

 

Ordin nr. 128/13.03.2014, privind repartizarea fondurilor de investiții de la bugetul de stat

Lista de investiții pentru INCD din coordonarea M.E.N. 2014

 

SITUAŢIA INVESTIŢIILOR PE ANII 2009 - 2013

Lista de investitii pentru INCD din coordonarea ANCS 2013

Lista de  investiţii pentru INCD din coordonarea ANCS 2012

    Lista /Cap. 53.01 "Cercetare Fundamentală şi Cercetare Dezvoltare"     

Lista/Cap. 74.01 "Protecţia Mediului"

Modificat la: 2018-05-14 11:19:00
e-Cerere 544
e-Petiție