Iniţiative de programare comună (JPI's)

 

România este un partener activ în următoarele iniţiative de programare comune:

 

 

 

Prezentare generală

 

Programarea în comun - un concept introdus de către Comisia Europeană în iulie 2008 - este una dintre cele cinci iniţiative, pentru punerea în aplicare a Spaţiului European de Cercetare (ERA).

Scopul Programării Comune este creșterea valorii finanțărilor naționale şi europene printr-o planificare, implementare şi evaluare comună şi concertată a programelor naționale de cercetare. Finanţarea în comun ar putea fi luată în considerare în acest context.

În cadrul conceptului de programare comună, statele membre coordonează activităţile naţionale de cercetare, pachetul de resurse, beneficiază de complementaritatea şi elaborarea unei agende comune de cercetare, pentru a face faţă marilor provocări sociale - toate în geometrie variabilă şi prin urmare, pe bază de voluntariat. Programarea în comun intenţionează să abordeze provocările care nu pot fi rezolvate numai la nivel naţional şi permite statelor membre să participe la acele iniţiative comune care par utile pentru ei.

Consiliul Uniunii Europene a salutat conceptul şi obiectivele programării în comun în concluziile sale, adoptate la 2 decembrie 2008 şi a cerut "pentru punerea în aplicare a acestui proces condus de către statele membre, acestea să-şi intensifice cooperarea în domeniul R&D, pentru o mai buna confruntare a provocărilor societale majore de nivel european sau mondial, unde cercetarea publică joacă un rol cheie".

Pentru a implementa acest concept, a fost stabilit Grupul la nivel înalt pentru programarea în comun (GPC - "Groupe Haut de niveau pour la Programmation Conjointe"). Sarcina grupului este de a identifica şi defini domeniile tematice pentru iniţiativele de programare comună şi să contribuie la pregătirea deciziilor Consiliului în această privinţă.

GPC a identificat teme pentru „primul val” de iniţiative de programare comună, în noiembrie 2009:

  • Agricultura, securitatea alimentară şi schimbările climatice
  • O dieta sanatoasa pentru o viata sanatoasa (anterior cunoscut sub numele de "sănătate, produse alimentare şi de prevenire a bolilor legate de alimentaţie")
  • Patrimoniul cultural şi schimbărilor globale (cunoscut anterior ca "patrimoniul cultural schimbările climatice, şi de securitate").

Consiliul UE a confirmat aceste teme JPI identificate în concluziile sale din 3 decembrie 2009.


GPC a identificat deja un "al doilea val" de teme pentru iniţiative de programare comună in mai 2010:

  • Europa urbană
  • CliK'EU
  • Mai multi ani, o viaţă mai bună
  • Rezistenţă antimicrobiană
  • Provocări ale domeniului „Apa”
  • Mari si oceane curate si productive,

care au fost confirmat de Consiliul UE în cadrul reuniunii sale din 26 mai 2010.

 

In dinamica actuală a peisajului european socio-economic, România recunoaşte importanţa concentrarii potenţialului de cercetare şi dezvoltare şi a coordonarii activităţilor CDI în întreaga Europă.

 

În perspectiva obiectivelor structurale al Europei 2020, şi pentru a reduce fenomenul de fragmentare vizibilă a cercetarii în multe domenii, considerăm că initiativele de programare comune joacă un rol crucial, acţionand ca o punte între instrumentele de finanţare existente şi viitoarele în cadrul ERA.

 

 

 

.

Modificat la: 2011-12-14 18:19:00
e-Cerere 544
e-Petiție