Prezentare generală

Centrul Comun de Cercetare (Joint Research Centre – JRC)  este serviciul științific intern al Comisiei Europene. El se situează în afara sferei intereselor naționale, private sau industriale, contribuind în mod fiabil, independent și pertinent la procesul politic european.

 

JRC cuprinde 7 institute care activează  în domenii diferite de specializare a expertizei științifice și tehnice. Cele 7 institute ale JRC sunt:


Institutul pentru Energie și Transport (The Institute for Energy and Transport: IET), Petten, Olanda.

Institutul pentru Energie şi Transport are ca scop principal susținerea politicilor inovative care să asigure producția, distribuția și utilizarea energiei durabile, sigure și eficiente, precum și promovarea transportului durabil și eficient în Europa.


Institutul pentru Elemente Transuranium (Institute for Transuranium Elements - ITU)
, Karlshruhe, Germania.

Institutul pentru Elemente Transuranium vine în sprijinul protecției cetățenilor prin contribuția adusă la siguranța și securitatea utilizării combustibililor nucleari, prin evaluarea metodelor de extindere a duratei de viață a combustibililor și îmbunătățirea managementului deșeurilor.


Institutul pentru Prospectarea Studiilor Tehnologice (Institute for Prospective Technological Studies – IPTS)
, Sevilia, Spania.

IPTS efectuează analize tehnico-economice foresight în sprijinul realizării politicilor UE.


Institutul pentru Materiale de Referință și Măsurători ( Institute for Reference Materials and Measurements - IRMM)
, Geel, Belgia.

IRMM promovează un sistem de măsuri comune de sprijinire a politicilor UE asupra pieții interne, mediului, sănătății și protecției consumatorului.


Institutul pentru Protecția și Securitatea Cetățenilor ( Institute for Protection and Security of Citizen - IPSC)
, Ispra, Italia.

IPSC sprijină politicile UE în domeniile: cybersecurity și anti-fraudă; risc natural, tehnologic și economic; securitate și siguranță nucleară.Institutul pentru Sănătate și Protecția Consumatorilor (Institute for Health and Consumer Protection - IHCP), Ispra, Italia.

IHCP efectuează cercetări asupra riscului datorat substanțelor chimice, medicamentelor și sistemelor biochimice cu scopul de a sprijini dezvoltarea și implementarea politicilor UE în acest domeniu.


Institutul pentru Mediu și Durabilitate (Institute for Environment and Sustainability - IES)
, Ispra, Italia.

IES investighează nivelul contaminării aerului, apei și solului; evaluează efectele acestor contaminări asupra mediului și cetățenilor; promovează managementul durabil asupra resurselor mediului.

 

Modalități de colaborare cu JRC

 

JRC a construit parteneriate de succes în cadrul programelor cadru de cercetare ale UE și are o mulțime de parteneri, atât europeni cât și din afara Uniunii Europene, inclusiv organizații internaționale. Colaborarea cu JRC constă în:

 

Proiecte de programe-cadru

JRC este implicat în peste 140 de proiecte de cercetare și rețele în cadrul celui de-al șaptelea program-cadru european pentru activități de cercetare și de dezvoltare tehnologică (PC7), în condiții identice cu cele ale altor organisme. Acest lucru permite JRC să formeze parteneriate cu jucători importanți din domeniul cercetării europene. Aceste activități se pot desfășura în cadrul instalațiilor JRC, ceea ce duce la un acces și la o utilizare sporite a infrastructurilor și a bazelor de date specializate. http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=1830

 

Rețele instituționale

JRC colaborează cu organisme care împărtășesc interese comune în domenii de cercetare specifice. Această colaborare este esențială pentru activitatea JRC în materie de armonizare și validare a metodelor și măsurătorilor, de stabilire a unor standarde comune, precum și pentru furnizarea de asistență științifică și tehnică în ceea ce privește implementarea legislației UE. JRC colaborează cu peste 650 de organisme partenere aflate în circa 60 de rețele instituționale din întreaga lume. http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=1810

 

 

Acorduri de colaborare

JRC a încheiat aproximativ 200 de acorduri de colaborare operaționale și memorandumuri de înțelegere, cu organisme de cercetare publice și private, universități, precum și cu organisme naționale și internaționale. Majoritatea acestor acorduri au ca obiect cercetarea comună, schimbul de informații și schimbul de personal. http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=1800

 

 

Activități ale JRC

 

Activități pe bază de competitie (proiecte în programul cadru al UE și activități generatoare de venituri suplimentare) http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=2830

 

Domenii de cercetare

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=1590

 

Activitatea JRC privind extinderea

Colaborarea științifică și tehnică cu țările în curs de aderare la UE, noile state membre și țările asociate la programul cadru reprezentă o prioritate a DG JRC. În acest scop, JRC organizează zile de informare, seminarii tematice, seminarii de instruire si oferă locuri de muncă în cadrul institutelor sale.

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=1720

 

 

Mai multe informatii: http://ec.europa.eu/dgs/jrc/

Modificat la: 2012-09-02 15:32:00
e-Cerere 544
e-Petiție