Activitățile de bază oferite de rețeaua NCP

 


Activități de informare, promovare și comunicare:


- Informare privind oportunitățile de participare la Orizont 2020, condiții de participare, termenii pentru depunerea de propuneri de proiecte, inclusiv despre raportare și finanțare;
- Organizare de zile de informare, seminarii, conferințe și promovarea acestor evenimente prin editarea unui buletin informativ și pe pagina de web a rețelei NCP;
- Informare cu privire la rețelele care oferă servicii de sprijin privind potențialii participanți care au nevoie de asistență, de exemplu pentru aspecte generale ale UE sau probleme privind piața internă, transferul de tehnologie, drepturile de proprietate intelectuală (IPR) sau dezvoltarea regională;
- Comunicare și cooperare cu alte rețele privind diseminarea oportunităților de participare, la alte programe europene din domeniul cercetării și inovării, cum ar fi EEN – “Rețeaua Europeană pentru Întreprinderi” care desfășoară activități similare de promovare și asistență pentru programul european COSME, în special pentru firme și IMM-uri.Activități de sprijin, asistență și instruire:


- Sprijin acordat potențialilor participanți din universități, institute de cercetare-dezvoltare și mediul economic, în special noilor firme și IMMurilor inovative, cu scopul de a-i încuraja să participe la Orizont 2020, crescând astfel numărul participărilor naționale cu şanse de succes;
- Sprijin acordat celor interesaţi în activitatea de căutare de parteneri de colaborare, în special prin utilizarea instrumentelor bazate pe internet, reţele de cooperare și servicii europene de parteneriat,
cum ar fi rețeaua EEN;
- Asistență cu privire la procedurile administrative, reguli și probleme (cum ar f i : rolul și responsabilitățile participanților într-un consorțiu, costurile, drepturile și obligațiile participanților, aspecte privind proprietatea intelectuală, normele etice sau principiile enunțate în Recomandarea Comisiei C(2005)576 privind Carta europeană pentru cercetători și Codul de conduită pentru recrutare);
- Consilierea participanţilor la programul cadru, în special a IMM-urilor, privind structurile legale şi de management ale proiectelor cu bugete mari sau cu numeroși participanți;
- Explicarea scopului şi regulilor de finanţare ce sunt utilizate în Orizont 2020;
- Organizarea de cursuri şi sesiuni de formare privind Orizont 2020, după caz, pentru formatori şi multiplicatori de informaţii astfel încât activitatea de consiliere să fie întotdeauna unitară şi performantă;
- Organizarea de cursuri și seminarii de instruire pentru grupuri țintă specifice (IMM-uri, universități, organizații de afaceri, femei în domeniul științei etc.) sau pe teme specifice (aspecte juridice, modalitățile de participare, domeniile de cercetare și inovare acoperite de mai multe de provocări și programe specifice, norme financiare etc.).

 

Rețeaua NCP - Atribuții și structură

Modificat la: 2012-10-07 12:50:00
e-Cerere 544
e-Petiție