Comitet de Program

Română | English

                                           

 

♦  Componența Comitetului de Program

 

♦  Reguli de procedură

 

 

Operatorul de Program trebuie să constituie un Comitet de Program în conformitate cu prevederile Anexei 12 la Regulamentul de implementare a Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European 2009 – 2014.


Comitetul de Program este alcătuit din cinci membri si trebuie să includă membrii din comunitatea de cercetare şi de la utilizatorii semnificativi ai cercetării atât din statele donatoare cât şi din România.

 

Statele Donatoare nominalizează doi membri în Comitetul de Program şi membri supleanţi. Membrii supleanţi îi pot înlocui pe membrii de drept în situaţia în care aceştia nu pot participa la reuniuni sau atunci când apare o situaţie de conflict de interese.

 

România nominalizează trei membri în Comitetul de Program din care unul este desemnat Preşedinte precum şi un membru supleant. Reprezentanţii României în Comitetul de Program sunt aleşi pe baza experienţei şi expertizei acestora în domeniile tematice ale Programului.
 

Reprezentanţii în Comitetul de Program îşi desfăşoară activitatea începând de la data aprobării Programului şi până la finalizarea lui. Comitetul de Program este prezidat de un reprezentant al României, cu funcţie de Preşedinte al CP. Comitetul de Program se constituie la nivelul Operatorului de Program prin Ordin de Ministru Delegat care stabileşte componenţa şi termenii de referinţă ai acestui comitet.


Atribuţiile Comitetului de Program sunt următoarele:


-    Aprobarea criteriilor de selecţie şi a textului Apelului de propuneri de proiecte;
-    Recomandarea către Operatorul de Program a proiectelor care să fie selectate pentru

finanţare şi acordarea finală a granturilor, în funcţie de rezultatele procesului de evaluare;
-    Monitorizarea progresului obţinut pentru îndeplinirea obiectivelor Programului;
-    Monitorizarea implementării Programului ‚Cercetare in Domenii Prioritare”;
-    Monitorizarea rapoartelor anuale ale Programului;
-    Revizuirea Programului care ar putea să faciliteze realizarea obiectivelor sale;
-    Adoptarea Ghidul Aplicantului şi a Ghidului pentru evaluatori.

 

 

.

Modificat la: 2014-04-08 16:37:00
e-Cerere 544
e-Petiție