Relații bilaterale

Română | English

                                           

 

 

NEW:  Apel pentru proiecte din Fondul de Relaţii Bilaterale

 

 

Operatorul de Program a previzionat un buget de 352.942 euro (inclusiv cofinanţarea) pentru dezvoltarea relaţiilor bilaterale între România şi statele donatoare. Utilizarea fondului de relaţii bilaterale, procedurile detailate şi criteriile de acordare a sprijinului vor fi dezvoltate de Operatorul de Program în cooperare cu Partenerii de Program şi vor fi aprobate de Comitetul de Program.


Următoarele activităţi vor fi suportate din acest fond:


A) Sprijin pentru identificarea potenţialilor parteneri din statele donatoare (prin evenimentele dedicate lansării competiţiei şi identificării de parteneri din 10-11 decembrie 2013) şi pentru aplicanţi în pregătirea şi dezvoltarea propunerilor de proiecte (rambursarea costurilor de pregătire proiecte în cuantum de 5.000 euro pentru fiecare proiect acceptat la finanţare şi 2.500 euro pentru fiecare proiect din lista celor respinse la finanţare dar care au atins un anumit prag în evaluare stabilit de Comitetul de Program);


B) Activităţi de creştere a capacităţii, reţelizare şi schimb de bune practici între Promotorii de Proiect şi entităţi din statele donatoare.


Alocările între cele două tipuri de măsuri sunt orientative (264.705 euro pentru măsura A şi 88.237 euro pentru măsura B) şi Operatorul de Program, cu aprobarea Comitetului de Program, poate să realoce fondurile între ele.

 

În cadrul celei de-a treia reuniune a Comitetului Programului SEE, 10-11 februarie 2015, s-a convenit că Planul de acțiune pentru fondul relațiilor bilaterale trebuie să fie revizuit, având în vedere cantitatea mare de fonduri disponibile pe aceasta linie de finanțare a Programului.
 
Prin urmare, planul de acțiune a fost elaborat de OP pe baza sugestiilor făcute de reprezentanții Partenerilor Donatori. Idei pentru noi măsuri au fost avansate de către membrii și observatorii Comitetului Programului pentru acest Plan de acțiune, care are scopul de a facilita cooperarea sporită la diferite niveluri (instituțional și persoane fizice), rezultate comune, transferul de bună cunoaștere și înțelegere reciprocă prin generarea de efecte mai ample în zona socio-economică.
 
Prin urmare, în conformitate cu normele de funcționare ale programului, prevăzute în Anexa II la Acordul programului și în conformitate cu Regulamentul de procedură pentru Comitetul Programului, secțiunea 7- modul de funcționare la distanță a Comitetului, Comitetul Programului a aprobat Planul de acțiuni pentru relațiile bilaterale în iulie 2015, în versiunea sa din 05.25.2015, precum și realocarea de fonduri între cele două categorii de activități, și anume transferul de 240.970 euro de la măsura A pentru măsura B în cadrul "Fonduri pentru Relații bilaterale". Progresul realizat până în prezent și etapele următoare pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale dintre România și statele donatoare sunt prezentate aici.
 

 

.

Modificat la: 2014-04-08 16:41:00
e-Cerere 544
e-Petiție