Programul "Cercetare în Sectoare Prioritare" finanţat prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014

Română | English

                                            

 

 

Apel pentru proiecte din Fondul de Relaţii Bilaterale - Competiţie închisă

Aplicatii admise pentru finantare

 

 

Instrucţiune privind raportarea finală - 02.05.2017 15:05

 

 

Spatiul Economic European (SEE) a fost creat in 1994, ca o zona de Liber Schimb intre Comunitatea Europeana (CE) si Asociatia Europeana a Liberului Schimb (AELS). SEE reuneste Statele Membre ale Uniunii Europene (UE) si 3 dintre Statele AELS (Norvegia, Islanda si Liechtenstein), intr-o piata interna bazata pe libera circulatie a marfurilor, persoanelor, serviciilor si capitalurilor

 

Mecanismul Financiar SEE 2009 – 2014 îşi propune să contribuie la reducerea disparităţilor economice şi sociale din Spaţiul Economic European şi la consolidarea relaţiilor de cooperare între statele donatoare (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein) şi statele beneficiare prin intermediul sectoarelor prioritare propuse.


Memorandumul de Înţelegere încheiat la 21 martie 2012 între guvernul României şi guvernele statele donatoare pentru implementarea Mecanismului Financiar SEE 2009 – 2014 reprezintă cadrul de cooperare prin care se asigură punerea lui în aplicare în condiţii de eficienţă şi eficacitate. Totodată, prin acest document se stabilesc entităţile naţionale implicate şi funcţiile acestora în cadrul sistemului naţional de management şi control precum şi cadrul de implementare ce specifică lista sectoarelor prioritare şi alocarea financiară acordată, identificarea programelor aprobate pentru finanţare cu principalele obiective şi rezultate aşteptate, identificarea Operatorilor de Program, precum şi proiectele predefinite acceptate.


România urmează să beneficieze de o asistenţă financiară totală de 190,75 milioane Euro din care 20 milioane Euro sunt alocaţi pentru Programul “Cercetare în Sectoare Prioritare”. Pentru a consulta toate domeniile vizate de programele de finanţare în Romania, puteţi accesa site-ul www.asistentasee.fonduri-ue.ro.

 

.

Modificat la: 2014-04-10 12:49:00
e-Cerere 544
e-Petiție