Apel pentru proiecte din Fondul de Relaţii Bilaterale al Programului “Cercetare în Sectoare Prioritare”

Română | English

                                            

 

Stadiu: Competiţie închisă

Competişia a fost deschisă în perioada: 10 mai 2016 - 28 aprilie 2017 ora 16:00.

Bugetul apelului: 200.000 euro

 

 

Pachetul de informaţii

Ghidul aplicantului
Anexa 1 – Formularul de aplicaţie pentru grant
Anexa 2 - Declaraţia pe proprie răspundere privind eligibilitatea
Anexa 3 - Declaraţia pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanţări
Anexa 4 - Declaraţia pe proprie răspundere privind respectarea definiţiei organizaţiei de cercetare
Anexa 5 – Declaraţia privind TVA
Anexa 6 – Prevederi legale în Islanda şi Norvegia pentru cheltuieli de deplasare

Anexa 7 – Fişa de evaluare

 

  • Data de închidere a competiţiei se poate devansa în cazul în care bugetul alocat este contractat în totalitate.
  • Bugetul poate fi suplimentat cu sumele disponibile rezultate după implementarea activităţilor prevăzute în “Planul de Acţiune pentru utilizarea Fondului de Relaţii Bilaterale”.

 

 

Despre apel

Obiectivul apelului este de a întări relaţiile bilaterale în domeniul cercetării indiferent de aria tematică, prin reţele, schimb, acces laşi transfer de cunoştinţe, tehnologie, experienţă şi bune practici.

 

Sprijinul financiar va fi oferit proiectelor dezvoltate în parteneriat între organizaţii de cercetare din România ca stat beneficiar şi Norvegia, Islanda şi Liechtenstein ca state donatoare.

 

Activităţile eligibile în cadrul acestui apel, cu condiţia ca acestea să aibă caracter bilateral (i.e. sunt implementate de organizaţii de cercetare din România în comun cu organizaţii de cercetare din statele donatoare sau organizaţii internaţionale) sunt următoarele:

 

  • Participarea la evenimente (cum sunt conferinţe, seminarii, ateliere, evenimente de brokeraj, zile de informare, etc.), reuniuni pentru cooperare ştiinţifică şi tehnică, vizite pentru planificarea cooperării instituţionale viitoare, vizite pentru schimb de expertiză, pregătire pe termen scurt sau cursuri;
  • Organizarea de evenimente (cum sunt conferinţe, seminarii, ateliere, evenimente de brokeraj, zile de informare, etc.), reuniuni pentru cooperare ştiinţifică şi tehnică, vizite pentru planificarea cooperării instituţionale viitoare, vizite pentru schimb de expertiză, pregătire pe termen scurt sau cursuri.

 

.

Modificat la: 2016-05-10 10:42:00
e-Cerere 544
e-Petiție