Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2014 - 2020

 

În conformitate cu Legea nr.52/2003 privind transparența decizională, Ministerul Educației Naționale publică noua Strategie Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2014-2020 (SN CDI 2020) - HG 929 din 21 octombrie 2014, MO 785 din 28 octombrie 2014.

 

Documentul susţine rolul strategic şi poziţia prioritară a cercetării ca motor de creştere a competitivităţii economice şi urmăreşte conectarea la noile priorităţi ale ştiinţei şi tehnologiei din Uniunea Europeană stabilite de strategia Europa 2020, dar şi în principalul instrument de implementare - programul Orizont 2020.

 

Etape parcurse

 

Dezbaterea publică a Strategiei Naționale de CDI 2014-2020 - varianta preliminară decembrie 2013

Perioada de consultare: decembrie 2013 – februarie 2014

Documente rezultate:

 

a)      Propuneri si observatii colectate

1. Propuneri institute

2. Propuneri Academia Română

3. Propuneri sector privat

 

            b)      Centralizatoare de propuneri

1. Centralizator general

2. Centralizatoare pe domenii specifice ( Energie si Mediu, Materiale, Tehnologii genetice şi cercetare fundamentală, Sănătate )

 

 

Strategia Națională de CDI 2014-2020 cu  Anexa 3 privind Metodologia  utilizată pentru definirea și alegerea domeniilor prioritare. Variantă preliminară - 5 decembrie 2013

 

Instrumente de implementare a Strategiei Naționale de CDI 2014-2020: Planul Național CDI 2014-2020 și Axa Prioritară CDI din Programul Operațional Competitivitate 2014-2020. Variantă preliminară - 5 decembrie 2013

 

Etapele de realizare a proiectului Strategia Națională CDI 2014-2020, finanțat de MEN și executat de consorțiul condus de UEFISCDI (decembrie 2012 - decembrie 2013)

 

Analysis and Evidence Base of the R&D&I Market in Romania – proiect realizat de JASPERS la solicitarea MEN ca etapă inițială în procesul de elaborare a Strategiei Naționale de CDI 2014-2020 – 11 aprilie 2013

Modificat la: 2014-06-04 10:32:00
e-Cerere 544
e-Petiție