Surse de energie sigure, ecologice și eficiente

 

 

 

 

 

Prezentare generală

 

Obiectivul specific al acestui program este sprijinirea tranziției spre sisteme de energie sigure, eficiente, acceptate de public, durabile și competitive, cu scopul de a reduce dependența de combustibilii fosili, dependență datorată confruntărilor cu resursele de energie limitate, cu creșterea continuă a nevoilor de energie și, nu în ultimul rand, impactului datorat  schimbărilor climatice.

 

Tematicile finanțate în perioada 2014-2020 se vor axa pe urmatoarele subiecte :

 • Reducerea consumului de energie și a amprentei de carbon prin utilizarea eficientă și durabilă a resurselor
 • Furnizarea de electricitate cu costuri reduse și cu impact redus asupra mediului
 • Combustibili alternativi și surse de energie mobile
 • Rețea europeana unificată și inteligentă
 • Cunoștinte și tehnologii noi
 • Sisteme eficiente de luare de decizii și implicarea publicului
 • Introducerea pe piață a rezultatelor procesului de inovare în domeniul energiei.

 

Trebuie avut in vedere faptul că programul european CIP (2007-2013) (inclusiv componenta Intelligent Energy Europe - IEE), este inglobat în noua structura și noua filosofie a H2020. Ultima linie de finanțare, legată de procesele inovative, se va construi pleacand și de la rezultatele IEE.

 

Cum însa H2020 pornește de la o viziune globală și integrată, domenii de interes pentru zona energiei se vor regăsi atat în alte prioritățile tematice ale acestuia (ICT, Mediu, Transport, etc), cat și în măsurile orizontale (instrumente dedicate IMM-lor, accesul și utilizarea unor infrastructuri de cercetare, dezvoltarea resurselor umane, și nu în ultimul rand, măsurile legate de extinderea participarii la programul cadru).

 

 

Participarea României

 

A. Reprezentanţi naţionali

 

 

 • Persoane naţionale de contact (NCP)

   

  • Virginia ENACHE

   Consilier pentru afaceri europene

   Directia Relaţii Internaţionale

   Autoritatea Natională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare

   E-mail: virginia.enache@ancs.ro

   Tel: +4021 303.41.99  Interior: 802

    

  • Bogdan VELEANU

   Consilier pentru afaceri europene

   Directia Relaţii Internaţionale

   Autoritatea Natională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare

   E-mail: bogdan.veleanu@ancs.ro

   Tel: +4021 303.41.99  Interior: 414

    

  • Viorel IOANAŞ

   Consilier implementare

   Direcţia Generală Organism Intermediar pentru Cercetare

   Autoritatea Natională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare

   E-mail: viorel.ioanas@ancs.ro

   Tel: +4021 303.41.99  Interior: 305

 

 • Reprezentanţi în comitetele de program
  •  

 

B. Propuneri de proiecte depuse la competiţii

 

C. Proiecte câştigătoare la competiţii

 

 

 

Apeluri deschise


A. Competiţii

 

 

 

B. Consultare publică

 

 

 

Noutăţi

 

 

.

Modificat la: 2012-08-22 15:44:00
e-Cerere 544
e-Petiție