Mijloace de transport inteligente, ecologice și integrate

 

 

 

 

 

Prezentare generală

 

Program Cadru - Orizont 2020  include activitatea privind transportul în cadrul Pilonului III – Abordarea provocărilor societale, pilon care înglobează 41 % din bugetul programului.

 

Este important de menţionat că bugetul propus pentru domeniul Transport este în creştere comparativ cu Programul Cadru 7 şi ajunge la aproximativ 6,9 miliarde de euro în perioada 2014-2020, echivalentul a 9% din totalul bugetului Orizont 2020.

 

Abordarea domeniului este una echilibrată prin susţinerea cercetării tuturor modurilor de transport dar, păstrând, în acelaşi timp, viziunea holistică aupra domeniului, implicând elemente care ţin de competitivitate, sustenabilitate, tehnologii şi cercetări socio-economice.

 

Cele mai importante priorităţi ale cercetării în domeniul transporturilor din cadrul Orizont 2020 sunt următoarele:

 • Creşterea sustenabilităţii transportului: transport eficient din punct de vedere al resurselor şi prietenos cu mediul;
 • Creşterea gradului de integrare al sistemelor de transport: creşterea mobilităţii, reducerea aglomerării şi sporirea siguranţei şi securităţii;  
 • Menţinerea competitivăţii transportului: industria europeană a transporturilor drept lider global
 • Creşterea vitezei de reacţie a cercetării în transporturi:activități de cercetaresocio-economică și de elaborare a politicilor şi viziuniloir strategice

 

 

Participarea României

 

A. Reprezentanţi naţionali

 

 

 • Persoane naţionale de contact (NCP)

   

  • Beatrice PĂDUROIU

   Consilier pentru afaceri europene

   Directia Relaţii Internaţionale

   Autoritatea Natională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare

   E-mail: beatrice.paduroiu@ancs.ro

   Tel: +4021 303.41.99  Interior: 416

    

  • Bogdan CERNAT-GRUICI

   Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale

   Academia de Studii Economice din Bucureşti

   E-mail: bogdan.cernat@ancs.ro

   Tel: +4021 303.41.99  Interior: 411

    

 • Reprezentanţi în comitetele de program
  •  

 

B. Propuneri de proiecte depuse la competiţii

 

C. Proiecte câştigătoare la competiţii

 

 

 

Apeluri deschise


A. Competiţii

 

 

 

B. Consultare publică

 

 

 

Noutăţi

 

.

Modificat la: 2012-08-22 16:05:00
e-Cerere 544
e-Petiție