Combaterea schimbărilor climatice, utilizarea eficientă a resurselor și a materiilor prime

 

 

 

 

 

Prezentare generală

 

1. Combaterea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea cu scopulde a dezvolta și evalua măsuri inovatoare, rentabile și sustenabile de adaptare la schimbările climatice și de atenuare a efectelor acestora, prin care să fie vizate atât reducerea emisiilor CO2, cât și a gazelor cu efect de seră, altele decât CO2, și să fie puse în evidență soluții ecologice tehnologice și netehnologice, prin generarea de argumente care să permită să se întreprindă acțiuni preventive și eficace. Pentru a realiza acest obiectiv, cercetarea și inovarea se vor concentra asupra următoarelor linii de acțiune:

 • o mai bună înțelegere a schimbărilor climatice și furnizarea de previziuni fiabile cu privire la schimbările climatice;
 • evaluarea impactului și a aspectelor vulnerabile și dezvoltarea unor adaptări inovatoare rentabile și a unor măsuri de prevenire a riscurilor;
 • sprijinirea politicilor de atenuare prin definirea de strategii eficace de reducere a emisiilor pe termen lung.

 

2. Gestionarea sustenabilă a resurselor naturale și a ecosistemelorcu scopul de a furniza cunoștințe care să permită gestionarea resurselor naturale privind atingerea unui echilibru sustenabil între resursele limitate și nevoile societății și ale economiei. Pentru a realiza acest obiectiv, cercetarea și inovarea se vor concentra asupra următoarelor linii de acțiune:

 • realizarea de progrese în înțelegerea funcționării ecosistemelor, a interacțiunile acestora cu sistemele sociale și a rolului lor în susținerea economiei și a bunăstării umane;
 • furnizarea de cunoștințe și instrumente care să permită eficacitatea luării deciziilor și a angajamentului public.

 

3. Asigurarea aprovizionării sustenabile cu materii prime neenergetice și neagricolecu scopul de a îmbunătăți baza de cunoștințe privind materiile prime și dezvoltarea de soluții inovatoare pentruexplorarea, extracția, prelucrarea, reciclarea și recuperarea în condiții ecologice și rentabile a materiilor prime și pentru înlocuirea acestora cu alternative atrăgătoare din punct de vedere economic, care au un impact mai redus asupra mediului. Pentru a realiza acest obiectiv, cercetarea și inovarea se vor concentra asupra următoarelor linii de acțiune:

 • îmbunătățirea bazei de cunoștințe privind disponibilitatea materiilor prime;
 • promovarea aprovizionării și utilizării durabile a materiilor prime, inclusiv explorarea, extracția, tratarea, reciclarea și recuperarea;
 • găsirea de noi alternative pentru materiile prime considerate critice;
 • o mai mare sensibilizare în privința materiilor prime și îmbunătățirea modalităților de utilizare a acestora la scara întregii societăți.

 

4. Stimularea tranziției către o economie ecologică prin ecoinovații cu scopulde a încuraja toate formele de ecoinovare care permit tranziția spre o economie ecologică. Pentru a realiza acest obiectiv, cercetarea și inovarea se vor concentra asupra următoarelor linii de acțiune:

 • consolidarea tehnologiilor, proceselor, serviciilor și produselor ecoinovatoare și încurajarea preluării lor pe piață;
 • sprijinirea politicilor și a schimbărilor societale inovatoare;
 • măsurarea și evaluarea progresului către o economie ecologică;
 • promovarea eficienței resurselor prin sisteme informatice și digitale.

 

5. Dezvoltarea unor sisteme de observare și informare globale pentru mediu, cuprinzătoare și sustenabile, care vor fi utilizate pentru a evalua și estima condițiile, starea și tendințele climatice, resursele naturale, inclusiv materiile prime, ecosistemele și serviciile ecosistemice, precum și pentru a evalua politicile și măsurile de reducere a emisiilor de carbon și de atenuare și adaptare la schimbările climatice, în toate sectoarele economiei.

 

6. Activități specificecarevor consolida participarea Uniunii Europene și contribuția sa financiară la procesele și inițiativele multilaterale, precum Grupul interguvernamental privind schimbările climatice (IPCC), Platforma interguvernamentală privind biodiversitatea și serviciile ecosistemice (IPBES) și Grupul pentru observarea Pământului (GEO).

 

 

Participarea României

 

A. Reprezentanţi naţionali

 

 

 • Persoane naţionale de contact (NCP)

   

  • Adrian PASCU

   Consilier pentru afaceri europene

   Directia Relaţii Internaţionale

   Autoritatea Natională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare

   E-mail: adrian.pascu@ancs.ro

   Tel: +4021 303.41.99  Interior: 408

    

  • Ana-Maria DABIJA

   Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”

   E-mail: am.dabija@uauim.ro

   Tel: +40721 608.423, +4021 307.72.13

 

 • Reprezentanţi în comitetele de program
  •  

 

B. Propuneri de proiecte depuse la competiţii

 

C. Proiecte câştigătoare la competiţii

 

 

 

Apeluri deschise


A. Competiţii

 

 

 

B. Consultare publică

 

 

 

Noutăţi

 

.

Modificat la: 2012-08-22 16:39:00
e-Cerere 544
e-Petiție