Europa într-o lume în schimbare - Societăți favorabile incluziunii, inovatoare și reflexive

 

 

 

 

 

Prezentare generală

 

Obiectivul general este de a oferi soluții și de a sprijini societățile europene favorabile incluziunii, inovatoare și reflexive, în contextul unor transformări fără precedent și al unor interdependențe globale din ce în ce mai accentuate.

 

Europa se confruntă cu provocări socio-economice majore, care afectează în mod semnificativ viitorul său comun (de ex.: interdependențele economice și culturale din ce în ce mai accentuate, îmbătrânirea populației și schimbările demografice, excluderea socială și sărăcia, scăderea nivelului de încredere în instituțiile democratice și între cetățeni). Aceste provocări necesită o abordare europeană comună, bazată pe cunoștințe științifice pe care le pot oferi științele sociale și umaniste.

 

Societăți favorabile incluziunii - cercetare orientata catre

 • Mecanisme pentru promovarea dezvoltarii inteligente, durabile si favorabile incluziunii;
 • Politici, servici, organizatii, necesare pentru a construi in Europa societati rezistente, favorabile incluziunii, participative, deschise si creative- migratie, integrare si schimbari demografice.
 • Rolul Europei ca actor pe scena mondială- drepturile omului și justiția mondială
 • Procese si practici pentru a micsora diferentele in cercetare si inovare intre regiunile din Europa
 • Promovarea unor medii durabile și favorabile incluziunii-planificare și proiectare urbană inovatoare.

 

Societati inovatoare- cercetare orientata catre

 • Consolidarea bazei de date și sprijinirea inițiativei „O Uniune a Inovării ” și a Spatiului European de Cercetare;
 • Explorarea unor noi forme de inovare
 • Valorificarea potențialului inovativ, creativ și productiv al tuturor generațiilor;
 • Promovarea unei cooperări coerente și eficiente cu țările terțe.

 

Societăți reflexive - moștenire culturală și identitate europeană- cercetare orientata catre

 • Studierea moștenirii, memoriei, identității și traducerii culturale europene, în cadrul colecțiilor culturale și științifice
 • Istoria, literatura, arta, filosofia și religiile țărilor și regiunilor europene, inclusiv modul în care acestea au contribuit la diversitatea europeană contemporană;
 • Rolul Europei în lume, influența reciprocă și legăturile dintre regiunile lumii-perspectivă externă asupra culturilor europene.

 

O masura care are ca scop micsorarea diferentelor in cercetare si inovare intre regiunile din Europa este ERA Chairs. Ea ofera sprijin pentru universități și alte instituții de cercetare pentru atragerea și menținerea resurselor umane de înaltă calitate și pentru a implementa schimbările structurale necesare unei excelente durabile. Apelul pilot ERA Chairs va fi urmat de o noua inițiativă în cadrul Orizont 2020. ERA Chairs are ca obiectiv sprijinirea universităților și a altor instituții de cercetare eligibile, cu participare scazuta la Programul cadru al UE, dar cu potențial de cercetare demonstrat, pentru a îmbunătăți în mod semnificativ performanțele lor în finanțarea cercetării competitive.

 

Masurile Teaming și Twinning vor ajuta raspandirea excelentei si vor favoriza o participare mai larga din partea statelor membre. De asemenea masurile vor aborda cauzele de bază care împiedică părțile interesate de cercetare din statele membre, sa participe cu succes la Orizont 2020 și în a atinge un nivel crescut de performanță. Această nouă abordare are drept scop deblocarea potentialului de cercetare și inovare în regiunile cu performanta scazuta din UE prin stabilirea sau consolidarea parteneriatelor între țările-țintă și regiuni și instituții științifice internaționale performante.

 

Teaming se concentrează pe crearea de noi (sau imbunatatiri semnificative ale celor deja existente) Centre de Excelență (centre de cercetare la nivel internațional, extrem de competitive), în regiunile și statele membre care sunt în prezent identificate cu performantei scăzute în materie de cercetare și inovare. Realizarea acestor obiective va conduce la investiții din fondurile de coeziune, pentru finanțarea infrastructurii necesare.

 

Twinning are drept scop consolidarea unui anumit domeniu de cercetare într-o institutie in faza de dezvoltare prin corelarea acestei instituții cu cel puțin două institutii la nivel de excelenta internaționala, lider în Europa. Twinning va consolidarea capacitatea S&T a instituției in faza de dezvoltare, pe de o parte si va ajuta la cresterea competentelor personalului de cercetare al instituției implicate.

 

 

Participarea României

 

A. Reprezentanţi naţionali

 

 

 • Persoane naţionale de contact (NCP)

   

  • Monica ALEXANDRU

   Consilier pentru afaceri europene

   Directia Relaţii Internaţionale

   Autoritatea Natională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare

   E-mail: monica.alexandru@ancs.ro

   Tel: +4021 303.41.99  Interior: 406

    

  • Oana COSTEA

   Consilier pentru afaceri europene

   Directia Relaţii Internaţionale

   Autoritatea Natională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare

   E-mail: oana.costea@ancs.ro

   Tel: +4021 303.41.99  Interior: 402

    

 

 • Reprezentanţi în comitetele de program
  •  

 

B. Propuneri de proiecte depuse la competiţii

 

C. Proiecte câştigătoare la competiţii

 

 

 

Apeluri deschise


A. Competiţii

 

 

 

B. Consultare publică

 

 

 

Noutăţi

 

 

.

Modificat la: 2012-08-22 17:03:00
e-Cerere 544
e-Petiție