Securitate alimentară, agricultură durabilă, cercetare marină și maritimă și bioeconomie

 

 

 

 

 

Prezentare generală

 

Domeniul: SECURITATE ALIMENTARĂ, AGRICULTURĂ DURABILĂ, CERCETARE MARINĂ ŞI MARITIMĂ ŞI BIOECONOMIE

 

Scopul cercetărilor: integrarea obiectivelor agriculturii, silviculturii, acvaculturii și de mediu în condiţiile creșterii eficienței producției și combaterii efectelor schimbărilor climatice, asigurând durabilitatea și reziliența sistemelor.

 

Obiective generale: creşterea productivităţii, folosirea eficientă a resurselor, reducerea GES, reducerea  poluării mediului terestru şi acvatic, reducerea dependenţei europene de  importurile de proteină vegetală, creşterea şi conservarea biodiversității sistemelor de producţie primară.

 

Ţinte strategice pentru produsele inovative: productivitatea, capacitatea de adaptare, consumul redus de energie, emisii GES scăzute pe lanţul de produs, modalităţi de utilizare a biomasei secundare şi subproduselor pentru aplicaţii non-alimentare, procese tehnologice bio-industriale.

 

Obiective specifice ale cercetărilor fundamentale, fundamental aplicative şi aplicative:

 • Creșterea eficienței producției primare și combaterea efectelor schimbărilor climatice, cu asigurarea concomitentă a durabilității și rezilienței sistemelor,prin abordări multidisciplinare pentru ameliorarea performanțele plantelor, animalelor şi micro-organismelor; utilizarea eficientă a resurselor prin sisteme de exploatare integrate, tehnologii de precizie şi strategii de intensificare ecologică, gestionarea fertilităţii solurilor, creşterea gradului de bunăstare a animalelor domestice, eradicarea zoonozelor, creşterea gradului de sănătate a plantelor şi animalelor;
 • Furnizarea de servicii eco-sistemice și de bunuri publice de mediu prin: soluţii de gestionare, instrumente de asistenţă decizională şi proceduri de evaluare valorii non-comerciale pentru conservarea biodiversităţii funcționale și in situ, polenizare, conservarea  şi redistribuirea apei dulci, peisajului, reducerea eroziunii și sechestrarea/captarea carbonului, reducerea emisiilor GES ;
 • Emanciparea zonelor rurale, sprijinirea politicilor de dezvoltare și inovarea rurală prin consolidarea capacităţii de producţie primară agro-zootehnică, alimentară, de energie bioregenerabilă şi servicii ecosistemice, creşterea coeziunii economice rural-urban, creşterea nivelului de cunoștințe noi şi inovative, gestionarea durabilă şi participativă a resurselor;
 • Industrie agroalimentară durabilă cu produse alimentare competitive, sigure şi sănătoase adaptate nevoii şi cererii consumatorilor, care să asigure securitatea alimentară europeană şi eradicarea foametei în lume, să diminueze sarcina socială a maladiilor de nutriţie şi să reducă nivelul deşeurilor şi pierderilor de alimente până în 2030 cu 50%;
 • Valorificarea potențialului resurselor biologice acvatice prin abordări ecosistemice şi gestionarea dezvoltării durabile şi ecologice a pescuitului şi acvaculturii competitive, stimularea biotehnologiilor pentru o creştere durabilă şi albastră a producţiilor din piscicultură și acvacultură, producerea de materii prime și substanțe chimice, farmaceutice, cosmetice, resurse de energie bioregenerabilă;
 • Valorificarea potenţialului bioeconomic pentru industrii ecologice, competitive biodurabile prin transformarea proceselor industriale bazate pe combustibili fosili în procese inovative eficiente energetic, durabile, bazate pe biotehnologii, instituirea unor lanțuri de aprovizionare fiabile pentru biomasă și deșeuri, extinderea biorafinăriilor și sprijinirea dezvoltării pieței pentru produsele și procesele ecologice care vor valorifica bioresursele alimentare şi nonalimentare europene.

 

 

Participarea României

 

A. Reprezentanţi naţionali

 

 

 • Persoane naţionale de contact (NCP)

   

  • Ioana ISPAS

   Consilier pentru afaceri europene

   Directia Relaţii Internaţionale

   Autoritatea Natională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare

   E-mail: ioana.ispas@ancs.ro

   Tel: +4021 303.41.99  Interior: 403

    

  • Aurel-Florentin BADIU

   Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti"

   E-mail: aurel.badiu@umpp.asas.ro

   Tel: +4021 318.44.50

 

 • Reprezentanţi în comitetele de program
  •  

 

B. Propuneri de proiecte depuse la competiţii

 

C. Proiecte câştigătoare la competiţii

 

 

 

Apeluri deschise


A. Competiţii

 

 

 

B. Consultare publică

 

 

 

Noutăţi

.

Modificat la: 2012-08-23 10:56:00
e-Cerere 544
e-Petiție