Societăți sigure - protejarea libertății și securității Europei și cetățenilor săi

 

 

 

 

 

Prezentare generală

 

Pentru a anticipa, preveni și gestiona amenințările la adresa securității, cum ar fi criminalitatea, terorismul și situațiile de urgență de mari dimensiuni cauzate de catastrofe naturale sau provocate de om, este necesar să se dezvolte și să se aplice tehnologiile inovatoare, soluțiile, instrumentele de previzionare și cunoștințele inovatoare, să se stimuleze cooperarea între furnizori și utilizatori, să se găsească soluții în materie de securitate civilă, să se amelioreze competitivitatea securității, a TIC și a sectorului serviciilor europene și să se prevină și să se combată atingerile aduse vieții private și încălcarea drepturilor omului pe internet.

 

Activitățile vor urmări o abordare orientată spre îndeplinirea obiectivelor misiunilor și vor integra aspectele sociale relevante. Acestea vor sprijini politicile Uniunii pentru securitatea internă și externă, politica de apărare, precum și noile dispoziții relevante ale Tratatului de la Lisabona, și vor veghea la securitatea cibernetică, precum și la încrederea și respectul vieții private, într-o piață unică digitală.

 

Următoarele obiective specifice vor fi urmărite:

 

6.3.1. Lupta împotriva criminalității și terorismului

Noile tehnologii și capacități specializate vor contribui la protejarea infrastructurilor, sistemelor și serviciilor critice (inclusiv comunicații, transport, sănătate, alimente, apă, energie, a lanțurilor logistice și de aprovizionare și mediu). Aceasta va include analizarea infrastructurilor și serviciilor critice în rețea ale sectoarelor publice și private și protejarea acestora împotriva oricărui tip de amenințări.

6.3.2. Consolidarea securității prin gestionarea frontierelor

Cercetarea va sprijini, de asemenea, îmbunătățirea gestionării europene integrate a frontierelor, inclusiv prin cooperare sporită cu țările candidate, potențial candidate și țările din cadrul politicii europene de vecinătate.

6.3.3. Asigurarea securității cibernetice

Aceasta implică securizarea sistemelor, rețelelor, dispozitivelor de acces, și software și servicii, inclusiv informatica dematerializată („cloud computing”), luând în același timp în considerare interoperabilitatea tehnologiilor multiple. Cercetarea va preveni, detecta și gestiona în timp real atacurile cibernetice în diverse domenii și pe teritorii diferite și va proteja infrastructurile critice pentru TIC.

6.3.4. Creșterea rezilienței Europei la criză și dezastre

În acest sens, trebuie dezvoltate tehnologii și capacități specializate pentru a sprijini diferite tipuri de operațiuni de gestionare a urgențelor (precum protecția civilă și combaterea incendiilor și poluarea marină, ajutor umanitar, protecția civilă, prevenirea conflictelor, dezvoltarea informaticii medicale și a misiunilor de salvare a infrastructurilor și de stabilizare post-criză), precum și controlul aplicării legilor.

6.3.5. Asigurarea libertății și a vieții private pe internet și consolidarea dimensiunii societale a securității

Vor fi elaborate tehnologii care să permită utilizatorilor să își controleze datele cu character personal, precum și utilizarea acestora de către terți; precum și instrumente care vor permite detectarea și blocarea conținuturilor ilegale și violarea datelor și protejarea drepturilor omului online, prevenind limitarea comportamentelor cetățenilor în mod individual sau în grupuri de activități ilegale de căutare și de stabilire a profilului.

6.3.6. Aspecte specifice privind punerea în aplicare

Întrucât cercetarea va fi axată pe securitatea civilă, o coordonare cu activitățile Agenției Europene de Apărare (AEA) va fi urmărită în mod activ în scopul de a consolida cooperarea cu AEA, în special prin intermediul cadrului european de cooperare, ținând cont că existent domeniilor sau tehnologiilor cu dublă utilizare sunt relevante atât pentru aplicațiile civile, cât și militare.

 

Prezentare a programului Societati sigure

Tutorial experţi - cum aplicăm ca expert evaluator pentru Orizont2020

 

 

Participarea României

 

A. Reprezentanţi naţionali

 

 

 • Persoane naţionale de contact (NCP)

   

  • Letitia PAVELESCU

   Consilier pentru afaceri europene

   Directia Relaţii Internaţionale

   Autoritatea Natională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare

   E-mail: letitia.pavelescu@ancs.ro

   Tel: +4021 303.41.99  Interior: 409

    

  • Marius-Ioan PISO

   Agenţia Spaţială Română

   E-mail: marius-ioan.piso@rosa.ro

   Tel: +4021 316.87.22

 

 • Reprezentanţi în comitetele de program
  •  

 

B. Propuneri de proiecte depuse la competiţii

 

C. Proiecte câştigătoare la competiţii

 

 

 

Apeluri deschise


A. Competiţii

 

 

 

B. Consultare publică

 

 

 

Noutăţi

 

 

.

Modificat la: 2012-08-23 11:25:00
e-Cerere 544
e-Petiție