Excelență științifică

 

 

 

 

 

Prezentare generală

 

Excelența științifică - finanțată cu aproximativ 3 miliarde EUR, din care 1,7 miliarde pentru granturi ale Consiliului European al Cercetării pentru cercetătorii de renume și 800 de milioane pentru bursele Marie Skłodowska-Curie destinate tinerilor cercetători.

 • Technologii Viitoare si Emergente (FET) - cercetari inovative in noi domenii - finantare 6162  milioane EUR
 • Actiuni Marie Sklodovska Curie - dezvoltarea unor cariere dedicate in cercetare - finantare 2696 milioane EUR
 • Infrastructuri de cercetare - dezvoltarea si accesul la infrastructuri de cercetare  - finantare 2488 milioane EUR
 • Consiliul European pentru Cercetare (ERC)  -  cercetare la frontierele cunoaşterii - finantare 13095 milioane EUR

 

Tehnologii viitoare şi emergente (FET) va finanţa proiecte cu potenţial ridicat/risc ridicat, cu important impact tehnologic şi social. Trei tipuri de proiecte FET au fost propuse:

 • Deschise”: Cercetare colaborativă pentru ştiinţă şi tehnologie vizionare „în faşă” şi cu risc ridicat;
 • Proactive”: Sprijin pentru teme şi comunităţi emergente;
 • Pilot”: Abordarea unor mari provocări interdisciplinare în ştiinţă şi tehnologie (de exemplu Grafen respectiv Creierul Uman, lansate în ianuarie 2013)

 

Acţiunile Marie Sklodowska Curievor oferi oportunităţi de mobilitate şi carieră pentru cercetători (atât din industrie, cât şi din aria academică) din Europa şi din spaţiul extra-european. Schema Orizont 2020 va oferi o raţionalizare a schemelor FP7 după cum urmează:

 • Reţele inovative de instruire (ITN);
 • Schimburi de personal de cercetare şi inovare (RISE) va include schemele FP7 IAPP şi IRSES;
 • Burse individuale (FI) va include schemele FP7 IEF, IOF, IIF şi CIG;
 • Activităţi individuale de co-finanţare: sinergii cu fondurile structurale.

 

Programul Infrastructuri de Cercetare va promovapotenţialul inovativ al infrastructurilor de cercetare şi capitalul lor uman, va întări politica europeană a infrastructurilor de cercetare şi a cooperării internaţionale şi va implementa infrastructurile europene de cercetare pentru 2020 şi după.

 

Consiliul European pentru Cercetare(ERC) va finanţa (ca şi FP7) cercetarea de frontieră, fiind prevăzute aceleaşi cinci scheme de finanţare (regulile de eligibilitate nu sunt încă disponibile la acest moment):

 • Granturi de start;
 • Granturi de consolidare;
 • Granturi avansate;
 • Granturi sinergetice;
 • Validarea conceptului

 

 

 

Obiective specifice

 

A. Consiliul European pentru Cercetare (ERC)

 

B. Tehnologii viitoare și emergente

 

C. Acțiunile Marie Skłodowska-Curie

 

D. Infrastructuri de cercetare

 

 

 

Noutăţi

 

 

.

Modificat la: 2012-08-24 16:02:00
e-Cerere 544
e-Petiție