Poziția de lider în sectorul industrial

 

 

 

 

 

Prezentare generală

 

Cuprinde domeniile: tehnologia informaţiilor şi telecomunicaţii (TIC), nanotehnologiile, materialele avansate, biotehnologiile, sisteme de producţie şi prelucrare avansate, spaţiul.

 

Obiectivul specific este de a menține și consolida poziția de lider la nivel mondial prin cercetare și inovare în domeniul tehnologiilor generice care susțin competitivitatea într-o serie de industrii și sectoare noi și emergente.

 

Abordarea va include atât activitățile incluse în agendă, cât și domenii mai deschise pentru promovarea proiectelor și soluțiilor revoluționare care acoperă întregul lanț valoric, inclusiv cercetare și dezvoltare, programe-pilot de anvergură și activități demonstrative, bancuri de testare și laboratoare vii (living labs), crearea de prototipuri și validarea de produse în liniile pilot. Activitățile vor fi concepute pentru a crește competitivitatea industrială, stimulând sectorul industrial, și în special IMM-urile, să investească mai mult în cercetare și inovare, inclusiv prin cereri deschise de oferte. Sunt prevăzute proiecte la scară mică și medie.

 

Poziția de lider în sectorul industrial - finanțată cu aproximativ 1,8 miliarde EUR pentru sprijinirea poziției de lider în sectorul industrial a Europei în domenii precum TIC, nanotehnologiile, sistemele avansate de fabricație, robotica, biotehnologiile și spațiul.

  • Consolidarea pozitiei de lider a UE în domeniul tehnologiilor generice și industriale - tehnologiile informatiei si comunicatiilor, nanotehnologii, materiale inovative, biotehnologii, cresterea productiei, spațiu - finantare 13557 milioane EUR
  • Accesul la finanțarea de risc - atragerea de finanțare privată și de capital de risc pentru cercetare și inovare - finantare 2842 milioane EUR
  • Inovare în IMM-uri - incurajarea cercetarilor inovative in IMM-uri - finantare 619 milioane EUR (completate cu aprox. 6829 milioane EUR)

 

 

Obiective specifice

 

A. Poziția de lider în domeniul tehnologiilor generice și industriale

 

A1. Tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC)

 

A2. Nanotehnologii

 

A3. Materiale avansate

 

A4. Biotehnologie

 

A5. Sistemele avansate de fabricație și prelucrare

 

A6. Spațiu

 

B. Accesul la finanțarea de risc

 

C. Inovarea în IMM-uri

 

 

 

Noutăţi

 

 

.

Modificat la: 2012-08-25 12:09:00
e-Cerere 544
e-Petiție