Provocări societale

 

 

 

 

 

Prezentare generală

 

Provocări societale - finanțată cu aproximativ 2,8 miliarde EUR pentru proiecte inovatoare destinate celor 7 provocări societale din cadrul programului Orizont 2020, în ansamblu:
  • Sănătate, schimbări demografice și bunăstare - finantare 7472 milioane EUR
  • Securitatea alimentară, agricultura durabilă și silvicultură, cercetare marina, maritima si fluviala, bioeconomie - finantare 3851 mil. EUR
  • Energie sigura, curată și eficientă. Suport suplimentar pentru securitatea nucleară prevazuta de tratatul Euratom - finantare 5931 mil. EUR
  • Mijloace de transport inteligente, ecologice și integrate - finantare 6339 milioane EUR
  • Combaterea schimbărilor climatice, protectia mediului, utilizarea eficientă a resurselor și a materiilor prime - finantare 3081 milioane EUR
  • Europa într-o lume în schimbare inovatoare și societățile reflexive - finantare 1310 milioane EUR
  • Securitatea Europei  - prin protejarea libertăților si  a securitatii  cetatenilor sai - finantare 1695 milioane EUR

 

 

Obiective specifice

 

A. Sănătate, schimbări demografice și bunăstare

 

B. Securitate alimentară, agricultură durabilă, cercetare marină și maritimă și bioeconomie

 

C. Surse de energie sigure, ecologice și eficiente

 

D. Mijloace de transport inteligente, ecologice și integrate

 

E. Combaterea schimbărilor climatice, utilizarea eficientă a resurselor și a materiilor prime

 

F. Europa într-o lume în schimbare - Societăți favorabile incluziunii, inovatoare și reflexive

 

G. Societăți sigure - protejarea libertății și securității Europei și cetățenilor săi

 

 

 

Noutăţi

 

 

.

Modificat la: 2012-08-25 12:28:00
e-Cerere 544
e-Petiție