Programul pentru Cercetare şi Formare al Comunităţii Europene a Energiei (EURATOM)

 

 

 

 

 

Prezentare generală

 

Programul Euratom pentru cercetare şi formare (2014-2018), denumit în continuare „ Programul Euratom”, se referă la activităţile de cercetare în domeniul energiei nucleare (fuziune şi fisiune) şi al radioprotecţiei.

 

Programul Euratom (2014-2018) va contribui la realizarea a trei obiective strategice stabilite în Programul-cadru pentru cercetare şi inovare Orizont 2020, şi anume: excelenţa ştiinţifică, poziţia de lider în sectorul industrial şi provocările societale.

 

Obiectivul general al Programului Euratom este de a îmbunătăţi securitatea nucleară, protecţia fizică şi radioprotecţia şi de a contribui la decarbonizarea pe termen lung a sistemului energetic în condiţii de siguranţă, eficienţă şi securitate. Obiectivul general se pune în aplicare sub formă de acţiuni directe şi indirecte.

 

Acţiuni indirecte

 

 • Sprijinirea funcţionării în condiţii de siguranţă a sistemelor nucleare (Provocări societale)
 • Contribuţie la dezvoltarea de soluţii pentru gestionarea deşeurilor nucleare finale (Excelenţă ştiinţifică; Provocări societale)
 • Sprijinirea dezvoltării şi sustenabilităţii competenţelor în sectorul nuclear la nivelul Uniunii (Excelenţă ştiinţifică)
 • Promovarea radioprotecţiei (Excelenţă ştiinţificăProvocări societale)
 • Progrese în direcţia demonstrării fezabilităţii fuziunii ca sursă de energie prin exploatarea instalaţiilor de fuziune existente şi viitoare (Poziţie de lider în sectorul  industrialProvocări societale)
 • Punerea bazelor viitoarelor centrale energetice de fuziune prin dezvoltarea de materiale, tehnologii şi de modele conceptuale (Poziţie de lider în sectorul industrialProvocări societale)
 • Promovarea inovării şi a competitivităţii industriale (Poziţie de lider în sectorul industrial)
 • Asigurarea disponibilităţii şi utilizării infrastructurilor de cercetare de relevanţă paneuropeană (Excelenţă ştiinţifică)
 • Acordul european pentru dezvoltarea fuziunii

 

 

Acţiunile directe ale JRC

 

 • Îmbunătăţirea securităţii nucleare, respectiv: securitatea combustibilului şi a reactorilor, gestionarea deşeurilor şi dezafectarea, pregătirea pentru situaţii de urgenţă
 • Îmbunătăţirea protecţiei fizice, respectiv, a garanţiilor nucleare, neproliferării, combaterii traficului ilegal şi a criminalisticii nucleare
 • Asigurarea excelenţei în materie de cunoştinţe ştiinţifice în domeniul nuclear în vederea standardizării
 • Încurajarea gestionării cunoştinţelor, a educaţiei şi a formării
 • Sprijin pentru politica Uniunii în materie de securitate nucleară şi protecţie fizică, precum şi pentru evoluţia legislaţiei conexe a Uniunii

 

În vederea realizării obiectivelor sale generale, Programul Euratom va sprijini activităţile complementare (directe şi indirecte, de coordonare şi de stimulare a programării în comun) care asigură sinergia eforturilor de cercetare pentru identificarea de soluţii pentru provocările comune (cum ar fi cele din domeniul materialelor, al tehnologiilor de răcire, al datelor nucleare, al modelării şi simulării, al manipulării la distanţă, al gestionării deşeurilor şi al radioprotecţiei).

 

 

Participarea României

 

A. Reprezentanţi naţionali

 

 

 • Persoane naţionale de contact (NCP)

   

  • Mădălina BORCEANU

   Consilier pentru afaceri europene

   Directia Relaţii Internaţionale

   Autoritatea Natională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare

   E-mail: madalina.borceanu@ancs.ro

   Tel: +4021 303.41.99  Interior: 407

    

  • Mihaela Valentina POTERAŞU

   Institutul de Fizică Atomică (IFA)

   E-mail: m.poterasu@ifa-mg.ro

   Tel: +4021 457.44.56

 

 • Reprezentanţi în comitetele de program
  •  

 

B. Propuneri de proiecte depuse la competiţii

 

C. Proiecte câştigătoare la competiţii

 

 

 

Apeluri deschise

 

A. Competiţii

 

 

 

B. Consultare publică

 

 

 

 

Noutăţi

 

 

.

Modificat la: 2012-09-09 15:30:00
e-Cerere 544
e-Petiție