Comitetul Român pentru Infrastructuri de Cercetare

 

 

NEW: Validarea procesului de evaluare a infrastructurilor cercetării selectate în Roadmap 2017 și a celor nou-propuse pentru includere în Roadmap-ul național, respectiv actualizarea Foii de Parcurs Naţionale pentru Infrastructuri de Cercetare 2021 - 03.11.2021 16:07

 

 

Depunerea de noi propuneri de mari infrastructuri de cercetare în vederea actualizării Foii de parcurs naţionale pentru infrastructuri de cercetare

 

Anunţ privind depunerea de noi propuneri de mari infrastructuri de cercetare în vederea actualizării Foii de parcurs naţionale pentru infrastructuri de cercetare - 09.07.2021 15:07

 

 

 

pdfRomanian Roadmap of Research InfrastructuresRoadmap 2017 (Ro) - november 2017 - 22.11.2017 18:37

pdfRomanian Roadmap of Research InfrastructuresRoadmap 2017 (En) - november 2017 - 22.11.2017 18:37

 

 

 

Rapoarte CRIC privind infrastructurile de cercetare din România

 

 

 

A fost aprobat Raportul final privind infrastructurile de cercetare din România (Roadmap-ul național al infrastructurilor de cercetare din România 2017-2027), înaintat MCI de Comitetul Român pentru Infrastructuri de Cercetare (CRIC), elaborat pe baza rapoartelor sintetice de evaluare pe domenii, prin Ordinul MCI nr. 624 din 3.10.2017- 22.11.2017 17:58
 
Acest Raport a fost transmis Comisiei Europene în vederea îndeplinirii condiţionalităţii ex ante 1.2. Infrastructuri de cercetare şi inovare prevăzute în Axa 1 din POC ( în conf. cu Regulamentul 1303/2013, Anexa XI).
Modificat la: 2017-08-07 13:11:00
e-Cerere 544
e-Petiție