Coordonare între programele naționale (ERA NETs)

 

 

 

 

 

Prezentare generală

 

Schema ERA-NET a fost lansată în anul 2002 ca parte a Programului Cadru 6 - PC6 cu scopul de a creşte gradul de cooperare şi coordonare a activităţilor de cercetare desfăşurate la nivel naţional şi regional în Statele Membre şi în Statele Asociate în vederea utilizării mai eficiente a resurselor disponibile şi creării condiţiilor pentru emergenţa unei adevărate politici europene de cercetare.

 

În Programul Cadru 7 - PC7 schema ERA-NET s-a desfăşurat prin 2 instrumente specifice:

  • Acţiuni ERA-NET: schemă de finanţare dedicată instituţiilor ce implementează programe de cercetare publice pentru a-şi coordona activităţile în vederea lansării competiţiilor pentru propuneri de proiecte de cercetare-dezvoltare trans-naţionale;
  • Acţiuni ERA-NET plus: competiţiile trans-naţionale beneficiau de suport financiar suplimentar de la Comisia Europeană.

 

Schema ERA-NET în cadrul Orizont 2020 fuzionează instrumentele ERA-NET şi ERA-NET Plus într-un singur instrument ERA-NET Cofund ce are ca element central lansarea unei competiţii cu finanţare adiţională (top-up) de la Comisia Europeană. Scopul este acela de a stimula parteneriatele de tip public-public la nivel european, incluzând inţiative de programare comună între statele membre UE, prin creşterea substanţială a ponderii finanţării pentru proiectele de cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI) pe care statele membre o alocă în comun.

 

Ca atare, competiţiile de proiecte ERA-NET Cofund lansate de către Comisia Europeană cu scopul lansării de competiţii transnaţionale de proiecte CDI se adresează, în principal, organizaţiilor care au calitatea de:

  • “Deţinători de program de CDI” - autorităţi naţionale/regionale pentru CDI, ministere de resort - în cazul României: Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare (ANCSI), conducător de program de CDI;
  • “Manageri de program” - consilii de cercetare, agenţii de finanţare naţionale/regionale care derulează programe de CDI sub supravegherea “deţinătorilor de program” - în cazul României: Unitatea Executivă pentru Finanţarea învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI).

 

Din partea României, organizaţia naţională parteneră în proiecte Orizont 2020 de tip ERA-NET / ERA-NET Cofund, finanţate în cadrul Planului Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III), poate fi ANCSI, în calitate de autoritate naţională pentru CDI, sau UEFISCDI, în calitate de agenţie de finanţare pentru PNCDI.

 

Competiţiile de proiecte ERA-NET Cofund se pot adresa şi organizaţiilor guvernamentale de cercetare care participă în proiect în nume propriu (RPO - Research Perfoming Organizations), atunci când consorţiul de parteneri stabileşte acest lucru, cu finanţare de tip „in-kind” - contribuţie proprie. în acest caz, organizaţiile participante vor derula ele însele proiectele de cercetare-dezvoltare rezultate din competiţia organizată în cadrul proiectului.

 

 

 

 

Apeluri deschise

 

A. Competiţii

 

 

 

 
APELURI ÎN PREGĂTIRE
 
         
 
APELURI DESCHISE
   
- 19 ianuarie 2017
- 06 martie 2017 ora 16:00
    Competiţia ERA-CVD Cofund
         
       
- 09 ianuarie 2017
- 06 martie 2017 ora 23:59
    Competiţia JPND Cofund
       
       
- 18 ianuarie 2017
- 21 martie 2017
    Competiţia JPI-EC-AMR Cofund
       
         
   
 
 
APELURI 2015
 
 
 
APELURI 2014
 
 
 
APELURI 2013
 
 

 

 

 

 

Noutăţi

 

 

.

Modificat la: 2017-01-13 17:59:00
e-Cerere 544
e-Petiție