Sistemul naţional de cercetare

 

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării organizează şi conduce sistemul naţional de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare.

 

Sistemul național de cercetare - dezvoltare este constituit din ansamblul unităților şi instituțiilor de drept public şi de drept privat cu personalitate juridică, care au în obiectul de activitate cercetarea - dezvoltarea.

 

 

În sistemul naţional de cercetare - dezvoltare sunt cuprinse următoarele categorii de unităţi şi instituţii:

 

A. Unităţile şi instituţiile de drept public:

a) institute, centre sau staţiuni de cercetare - dezvoltare organizate ca instituţii publice;

b) institute sau centre de cercetare - dezvoltare organizate în cadrul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi regiilor autonome sau ale administraţiei publice centrale şi locale;

c) centre internaţionale de cercetare - dezvoltare înfiinţate în baza unor acorduri internaţionale;

d) alte instituţii publice sau structuri ale acestora, care au în obiectul de activitate cercetarea - dezvoltarea.

 

B. Unităţile şi instituțiile de drept privat:

a) unităţi de cercetare - dezvoltare organizate ca societăţi comerciale;

b) societăţi comerciale, precum şi structurile acestora care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea;

c) instituţii de învățământ superior private acreditate sau structuri ale acestora.

 

 

Din acest sistem, o entitate distinctă este sistemul de cercetare - dezvoltare de interes național, care cuprinde următoarele categorii de unități de drept public, cu personalitate juridică:

  • institute naţionale de cercetare - dezvoltare;
  • institute, centre sau staţiuni de cercetare ale Academiei Române şi de cercetare - dezvoltare ale academiilor de ramură;
  • instituţii de învăţământ superior acreditate sau structuri ale acestora;
  • institute sau centre de cercetare - dezvoltare organizate în cadrul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi regiilor autonome de interes național.

 

 

Sistemul de cercetare, dezvoltare și inovare (CDI) din România cuprinde 263 organizaţii CDI publice și circa 600 de întreprinderi. Dintre organizațiile publice, 56 sunt universităţi publice autorizate, 46 sunt institute naţionale de cercetare - dezvoltare (dintre care 43 coordonate de MEC), iar 65 sunt instituţii de cercetare şi centre ale Academiei Române. Reţeaua Naţională pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (ReNITT) cuprinde 50 organizaţii specifice: centre de transfer tehnologic, centre de informaţii tehnologice, incubatoarele de tehnologie şi afaceri, 4 parcuri de ştiinţă şi tehnologie.

 

Modificat la: 2017-02-01 21:54:00
e-Cerere 544
e-Petiție