Institute Naţionale de Cercetare Dezvoltare (INCD) în coordonare

 

 

 

 

 

Prezentare generală

 

Organizate începând cu anul 1995 şi încadrate iniţial, conform legii societăţilor comerciale, ca o formă distinctă de regii autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare sunt entităţi organizate în prezent conform Legii nr. 324/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifica şi dezvoltarea tehnologică.

 

Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare reprezintă o formă de organizare instituţională specifică activităţilor de cercetare-dezvoltare, instituită cu scopul de a asigura desfăşurarea acestor activităţi, precum şi consolidarea competenţei ştiinţifice şi tehnologice în domeniile de interes naţional, stabilite în acord cu strategia de dezvoltare a României.

 

Institutul naţional este persoană juridică română, care are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare şi care funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, calculează amortismente şi conduce evidenţa contabilă în regim economic. Institutul naţional are patrimoniu propriu şi administrează patrimoniul public şi privat al statului pentru asigurarea desfăşurării activităţii şi funcţionează în coordonarea unui organ de specialitate al administraţiei publice centrale.

 

Institutul participă la elaborarea strategiilor de dezvoltare în domeniul specific, desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Strategia naţională, constituie baze de competenţă ştiinţifică şi tehnologică, de expertiză, de perfecţionare a resurselor umane şi de documentare ştiinţifică şi tehnică. Institutul naţional poate desfăşura, în secundar, activităţi comerciale şi de producţie, conform regulamentului propriu.

 

 

 

A. Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Educației și Cercetării:

 

 

 

 

Noutăţi:

 

 

 

 

B. Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea altor ministere

 

 

Modificat la: 2017-03-06 11:26:00
e-Cerere 544
e-Petiție