Organizația de Cooperare Economică a Mării Negre (OCEMN) -- Black Sea Economic Cooperation (BSEC)

 

 

Prin semnarea la 25 iunie 1992 a "Declarației Summit-ului privind Cooperare Economică a Mării Negre" și "Declarației de la Bosfor" de către șefii de stat și de guvern din 11 țări: Albania, Armenia, Azerbaidjan, Bulgaria, Georgia, Grecia, Republica Moldova, România, Rusia, Turcia și Ucraina, a fost înființată Organizația de Cooperare Economică a Mării Negre (OCEMN).

 

În iunie 1998, la Yalta, s-a semnat ”Carta OCEMN”, care a intrat în vigoare la 1 mai 1999 şi care a devenit documentul fundamental al Organizaţiei, căpătând identitate juridică internațională cu drepturi economice depline.

 

În aprilie 2003 Serbia aderă la OCEMN numărul statelor membre crescând la doisprezece.

 

OCEMN acoperă o regiune de aproximativ 2,2 milioane de kilometri pătrați, o populație de aproximativ 350 de milioane de locuitori și ca mărime, după regiunea Golfului Persic, regiunea OCEMN este a doua sursă de petrol și gaze naturale, precum și de bogate rezerve de minerale și metale.

 

 

Organisme principale şi Mod de lucru

 

Consiliul Miniștrilor afacerilor externe (CMAE) este forul de decizie al OCEMN, care se întrunește semestrial în țara care deține Președinția-în-Exercițiu (PiE) a OCEMN. PiE se asigură de către statele membre, în ordine alfabetică (conform alfabetului în limba engleză), pentru o perioadă de 6 luni.

 

Comitetului Înalților Funcționari (CIF) din ministerele de externe ale statelor membre analizează principalele probleme ale organizației și formulează propuneri înaintate CMAE. Reuniunile CIF pot fi ordinare (în perioadele premergătoare reuniunilor CMAE) și extraordinare (convocate de PiE pentru discutarea unor probleme urgente).

 

Secretariatul Internațional Permanent (PERMIS), cu sediul la Istanbul, funcționează sub coordonarea PiE și asigură serviciile de secretariat pentru OCEMN, sub directa conducere a Secretarului general. Personalul PERMIS acționează pentru implementarea deciziilor, hotărârilor și rezoluțiilor CM, în calitate de oficiali internaționali responsabili cu activitatea OCEMN.

 

Sediul Secretariatul Internațional Permanent (PERMIS) se află în Istanbul și a fost înființat în martie 1994.

 

Grupurile de lucru, la care se adaugă întâlniri ale grupurilor create ad-hoc și ale experților, acoperă domeniile: energie; transporturi, comunicații, mediu; situații de urgență; turism; știința și tehnologie; ocrotirea sănătății și domeniul farmaceutic; promovarea și protejarea investițiilor; cooperare industrială și comercială; IMM; finanțe și bănci; schimb de date statistice și informații economice; agricultură și industrie alimentară; combaterea crimei organizate.

 

Grupurile de lucru sunt alcătuite din câte doi reprezentanți din fiecare stat membru, iar coordonarea activității este asigurată pe perioade de câte doi ani de către reprezentantul unui stat membru. Întâlnirile de lucru ale grupului se desfășoară de regula anual.

 

Statele membre trebuie să desemneze reprezentanți în Grupurile de lucru, pe termen lung, care vor participa la întâlnirile succesive și care vor acționa ca puncte de contact naționale în cadrul grupului.

 

Grupul de lucru pentru Cooperare Științifică și Tehnologică funcționează în conformitate cu articolele 4 și 12 din Carta OCEMN, ca organism subsidiar responsabil de cooperarea în domeniul științei și tehnologiei între statele membre.

 

Misiunea Grupului de lucru pentru Cooperare Științifică și Tehnologică:

  • să formuleze propuneri îndreptate spre o mai bună utilizare a resurselor umane și materiale existente, a infrastructurii de cercetare și a capacităților administrative prin îmbunătățirea accesului la cunoștințe, activități de formare și programe de cercetare, mobilitatea oamenilor de știință și schimburi periodice de informații și publicații, burse și manifestări științifice comune;
  • să faciliteze dialogul între reprezentanții comunității științifice, organizații de cercetare, industrie, grupuri de utilizatori, în scopul aplicării rezultatelor științifice în produse comercial viabile;
  • să faciliteze cooperarea în domeniul științei și tehnologiei cu alți parteneri și organizații internaționale și să încurajeze sistemele de cofinanțare, în scopul de a genera și pune în aplicare proiecte de cercetare regionale și pentru a genera noi sinergii, în special cu activitățile desfășurate în cadrul programelor și inițiativelor UE;

 

Reprezentantul Comisiei Europene este invitat să participe la reuniunile Grupului de lucru, în calitate de observator, în scopul de a face schimb de opinii și pentru a crea sinergii între Planul de acțiune al grupului și programele-cadru și instrumente financiare ale UE.

Modificat la: 2017-04-25 23:08:00
e-Cerere 544
e-Petiție