Documente în consultare publică

 

 

Pachete de informaţii

 

  • 2022:

 

Consultare publică: - 19.08.2022 12:00

NEW: În cursul zilei de astăzi, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării a publicat în consultare, Ghidul aplicantului privind finanțarea manifestărilor științifice și a evenimentelor de promovare a științei în anul 2022.

 

În perioada de consultare de 10 zile calendaristice de la data publicării, părțile interesate pot transmite observații și propuneri pe adresa de e-mail: secretariat.dfasc@research.gov.ro.

 

 

 

MINUTA Dezbaterii publice din 20.06.2022 privind Proiectul de Ordonanță de Urgență a Guvernului privind unele măsuri pentru sistemul de guvernanță al Cloud-ului Guvernamental precum și pentru stabilirea cadrului legal de organizare și funcționare a infrastructurilor informatice și a serviciilor de tip cloud în procesul de transformare digitală. - 27.06.2022 19:30

 

Urmare a dezbaterii publice organizate în data de 20.06.2022, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Ministerul Cercetării, Inovării  și Digitalizării publică noua formă a proiectului de Ordonanță de Urgență privind unele măsuri pentru adoptarea sistemului de guvernanță a Platformei de Cloud Guvernamental, precum și pentru stabilirea cadrului legal de organizare și funcționare a infrastructurilor informatice și a serviciilor de tip cloud în procesul de transformare digitală. - 22.06.2022 11:00

 

Proiectul de ordonanță de urgență conține propuneri, sugestii și opinii substanțiale rezultate din dezbaterea publică și formulate de reprezentanții societății civile, mediu de afaceri și alți parteneri de dialog social.

 

Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării vă mulțumește pentru participarea la dezbaterea publică și pentru contribuțiile calitative  la proiectului primului Cloud Guvernamental al României.

 

Proiectul de act normativ se află, în prezent, potrivit HG nr. 561/2009, în procedura de avizare interministerială

 

 

NEW: Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării are deosebita onoare de a vă invita să luați parte la dezbaterea publică privind proiectul de Ordonanță de Urgență a Guvernului privind unele măsuri pentru sistemul de guvernanță al Cloud-ului Guvernamental precum si pentru stabilirea cadrului legal de organizare și funcționare a infrastructurilor informatice și a serviciilor de tip cloud în procesul de transformare digitală. - 14.06.2022 19:33

 

 

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, publică în consultare, Ghidul aplicantului pentru Subvenționarea Literaturii Tehnico Științifice pentru anul 2022. - 16.05.2022 13:20

 

În cursul zilei de astăzi, MCID a publicat în consultare, Ghidul aplicantului pentru Subvenționarea Literaturii Tehnico Științifice pentru anul 2022.

 

Activitatea de subvenţionare a editării literaturii tehnico-ştiinţifice, are scopul declarat de a sprijini, din punct de vedere financiar, comunitatea tehnico-ştiinţifică din România, pentru editarea publicaţiilor tehnico-ştiinţifice.

 

În cadrul Competiției privind subvenționarea literaturii tehnico-științifice în anul 2022 organizată de către MCID, se pot depune propuneri, pentru finanțarea editării cărţilor şi revistelor cu caracter tehnico-ştiinţific.

 

În perioada de consultare de 10 zile calendaristice de la data publicării, părțile interesate pot transmite observații și propuneri pe adresa de e-mail literatura2022@research.gov.ro.

 

 

 

Observatiile vor fi transmise la adresa secretariat.cncs@research.gov.ro.  -  24.06.2020 13:31

 

 

 

Modificat la: 2022-05-16 13:20:00
e-Cerere 544
e-Petiție