Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării - CNECSDTI

 

 

pdfOrdinul MEC nr. 4655/30.06.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării – CNECSDTI, precum şi a componenţei nominale a acestuia – (OM 4655/2020)

 

 

 

NEW: pdf Ghid de integritate în cercetarea științifică - reactualizat la 28.01.2021 10:52

 

 

pdf Raport CNECSDTI referitor la dezbaterea online “Declarația de la Bonn - perspective etice ale libertății științei în Spațiul European al Cercetării" din data de 20 noiembrie 2020. - 03.12.2020 09:05

 

 

 

 

Consultati website-ul CNECSDTI: cnecsdti.research.gov.ro

Modificat la: 2020-12-03 09:05:00
e-Cerere 544
e-Petiție