Avertizare în interes public

 

Legea nr. 571/2004 reglementează unele măsuri privind protecția persoanelor care au reclamat ori au sesizat încălcări ale legii în cadrul autorităților publice, instituțiilor publice şi al altor unităţi, săvârșite de către persoane cu funcţii de conducere sau de execuţie din autorităţile, instituţiile publice şi din celelalte unităţi bugetare.

 

Avertizarea în interes public înseamnă sesizarea făcută cu bună-credință cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității şi transparenței.

 

Fiecare angajat are dreptul/obligația de a sesiza astfel de fapte utilizând Formular de avertizare în interes public.

 

 

Legislație aplicabilă:

Legea nr. 571 din 14 decembrie 2004 privind protecția personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii

 

Contact:

        avertizordeintegritate@research.gov.ro

 

Formulare:

Formular de avertizare în interes public

 

 

Modificat la: 2015-07-17 17:20:00
e-Cerere 544
e-Petiție