Persoane de contact EUREKA

 

Secretariatul român EUREKA se află la autoritatea publică (PA) responsabilă cu activitatea de cercetare, iar ofițerii de proiect sunt la instituția de implementare a proiectelor (NFB - National Funding Body). Secretariatul național are în componență 5 membrii: HLG, Deputy HLG, NPC, și un Project Officer.

 

Membrii Secretariat din cadrul MCI: Anca Ghinescu (HLG), Oana Costea (Deputy HLG), Silviu Roman (NPC).

Membrii Secretariat din cadrul UEFISCDI: Cătălin George Molagic (Project Officer).

 

 

 

Structura inițiativei EUREKA

 

EUREKA are o structură proprie de reprezentare, decizie și implementare, pe care România, în calitate de țară membră a adoptat-o.

 

Nivelul politic este asigurat de către grupul miniștrilor de resort (cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare). Aceștia se reunesc de regulă o data la doi ani (în luna iunie) în cadrul Conferinței Ministeriale și stabilesc politicile și strategiile fundamentale ale inițiativei, decid intrarea/retragerea de noi ţări membre şi ţări asociate la EUREKA, stabilesc următoarele preşedinţii (cu durata de 1 an fiecare), decid asupra foii de parcurs a iniţiativei la propunerea HLG, aprobă formal proiectele susţinute de-a lungul anului de reprezentanţii HLG (sarcină delegată HLG în absenţa organizării conferinţelor ministeriale). Conferința Ministerială marchează și încheierea mandatului Președinției curente, care se transmite, pe principiul rotației, de la o țară membră la alta. Dată fiind importanţa EUREKA în dezvoltarea politicii europene de inovare și poziţia sa în ERA, rezultatele conferinţei ministeriale sunt comunicate configuraţiilor corespunzătoare ale Consiliului UE, în particular către Consiliul Competitivitate.

 

Nivelul decizional curent este asigurat de către Grupul la Nivel Înalt (HLG), alcătuit din reprezentanții țărilor membre cu responsabilități în domeniul cooperării internaționale, urmăririi implementării politicilor naționale în domeniul cercetării, etc. Grupul se reunește în general de trei ori pe an (în martie, iunie și octombrie), dar în cazul în care sunt probleme importante în cadrul inițiativei se pot întâlni de câte ori este nevoie.

 

Nivelul operativ este asigurat de Grupul Coordonatorilor Naționali de Proiecte – NPC/EAG (National Project Coordinators/Eurostars Advisory Group), care conduc Secretariatele naționale EUREKA și de ofițerii de proiect. Reuniunile coordonatorilor naționali sunt organizate în general de 4 ori pe an (ianuarie, martie, iunie, octombrie), dar pot avea loc ori de câte ori apar probleme importante privitoare la inițiativă.

 

Secretariatul român EUREKA se află la autoritatea publică (PA) responsabilă cu activitatea de cercetare, iar ofițerii de proiect sunt la instituția de implementare a proiectelor (NFB - National Funding Body). Secretariatul național are în componență 5 membrii: HLG, Deputy HLG, NPC, și un Project Officer.

Membrii Secretariat din cadrul MCI: Anca Ghinescu (HLG), Oana Costea (Deputy HLG), Silviu Roman (NPC).

Membrii Secretariat din cadrul UEFISCDI: Cătălin George Molagic (Project Officer).

 

Secretariatul EUREKA de la Bruxelles este organizat ca o unitate de sprijin a inițiativei și ale cărui activități, de interes comun pentru țările membre, sunt susținute de un buget ce provine, în principal, din cotizațiile anuale ale țărilor membre.

 

Grupul de Consultanță al Președinției (CAG) este constituit din reprezentanți naționali (de obicei, cei din Grupul la Nivel Înalt) ai țărilor care reprezintă Președinția trecută, prezentă și viitoare, la care se adaugă, Președintele Grupului la Nivel Înalt, Președintele Grupului Coordonatorilor Naționali de Proiecte, Șeful Secretariatului EUREKA de la Bruxelles și reprezentanți a trei țări membre, stabilite pe un principiu de rotație anuală. Acest Grup asigură dezbaterea problemelor curente ale inițiativei, se reunește lunar, astfel încât procesul decizional din cadrul Grupului la Nivel Înalt să fie accelerat.

 

Modificat la: 2018-10-29 11:56:00
e-Cerere 544
e-Petiție