Promovarea CS/IDT

 

 

 

 

 

 

I. Promovarea în grad a cercetătorilor științifici - CS I și CS II

 

 

Condiții preliminare (în organizarea concursurilor pentru posturile de CS I și CS II)

 

1. Conformitate cu Art. 24, litera c) din Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, Să nu creeze conflict de interese sau concurență neloială în cazul cumulului de activități, efectuat în condițiile legii”.

Exemplu de situații de acest tip: solicitant și aprobator, verificat și verificator – posibile în toate fazele de validare a rezultatele concursului, începând cu Consiliul Științific și Consiliul de Administrație. 

 

2Conformitate cu Art. 16, litera c) din Legea nr. 319/2003: ”concursul pentru ocuparea posturilor de cercetător științific gradul II și cercetător științific gradul I constă în analiza dosarului de înscriere la concurs, verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege și aprecierea prin punctaj, pe baza unei grile adaptate specificului activității locului de muncă a candidatului și a performanțelor sale…” 

 

3Actele de studii și înregistrările vechimii în muncă emise în străinătate – se prezintă în forma tradusă și legalizată.

Candidații care au rezidența în altă țară dar sunt candidați pentru un post de cercetător științific dintr-o unitate/instituție de cercetare-dezvoltare din România, se supun legislației României așa încât își vor dovedi identitatea, vechimea în specialitate etc. cu acte traduse și legalizate.

 

4Nerespectarea prevederilor legale (de candidați, de instituții, de comisii de examinare) pot avea impact negativ inclusiv asupra titlului acordat și asupra sumelor aferente considerate din momentul acordării. Necunoașterea legilor nu suprimă producerea efectelor acestora.

 

5Fiecare unitate de cercetare-dezvoltare organizatoare de concurs CS I și CS II are obligativitatea de a posta pe pagina proprie de internet metodologia de concurs care trebuie să fie în conformitate cu Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.

 

 

Prezentarea și trimiterea dosarului de concurs:

 

A.    Toate documentele din dosarul de concurs se încarcă pe suport USB și se împart în:

· Dosar administrativ (opis și documentele suport, punctele 1-17 din Notă)

· Dosar cu lucrări științifice (opis/lista cu lucrări și lucrările științifice).

 

B.     Dosarul administrativ- suport letric (pe hârtie):

a. Se prezintă în dosar cu șină.

b. Fiecare filă se perforează și se îndosariază direct, pentru o vizibilitate mai rapidă.

c. Nu se capsează documentele. Utilizarea separatoarelor este binevenită. NU introduceți foile dosarului în folii protectoare.

d. Să se respecte ordinea din Nota privind lista documentelor din dosarul de concurs.

e. NU adăugați file care se adresează direct Comisiei de specialitate a CNATDCU, în vederea confirmării/infirmării dosarului de concurs. Aceste file vor fi anulate la verificarea preliminară efectuată de MEC.

f. Să se menționeze pe coperta dosarului elementele de identificare a candidatului.

g. Dosarul de concurs (în original) și suportul USB se trimit la Direcția Infrastructuri de Cercetare (Str. Mendeleev nr.21-25, Sector 1, București) unde se înregistrează la Registratura generală (parter) și apoi la secretariatul Direcției de specialitate - camera 615).

 

Pentru identificarea domeniului

 

pdfOrdinul MEC nr.4621/23.06.2020 privind componența nominală a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare – Anexa 2 – Peneluri pe domenii fundamentale, comisii de specialitate și domenii arondate.

pdfLista documentelor din dosarul de concurs CS l si CS II din data 11.06.2020

Anexa 1 - pdfDeclarație consimțământ GDPR

Anexa 2 - pdfPași pentru link la documente

 

 

 

II. Promovarea în grad a inginerilor de dezvoltare tehnologică - IDT I și IDT II

 

pdfDecizia Președintelui ANCS nr. 9212-2006 - promovare IDT

pdfLista documentelor din dosarul de promovare IDT II și IDT I

Anexa 1 - pdfDeclarație consimțământ GDPR

Anexa 2 - pdfPași pentru link la documente

 

Modificat la: 2019-02-06 11:54:00
e-Cerere 544
e-Petiție