Evaluarea și acreditarea INCD în 2019

 

 

 

 

Rezultate evaluare:

Rapoartele de evaluare în vederea acreditării:

pdf INCD Medico-Militară "Cantacuzino"

pdf INCD Turbomotoare - COMOTI

pdf INCD pentru Ecologie Industrială - ECOIND București

pdf INCD pentru Bioresurse Alimentare - IBA București

pdf INCD pentru Chimie și Petrochimie - ICECHIM București

pdf INCD pentru Electrotehnica - ICMET Craiova

pdf INCD pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului - ICPA București

pdf INCD pentru Inginerie Electrică ICPE-CA București

pdf INCD pentru Fizică Tehnică - IFT Iași

pdf INCD în domeniul Geologiei, Geochimiei și Teledetecției - IGR

pdf INCD pentru Metale Neferoase și Rare - IMNR București

pdf INCD pentru Microtehnologie - IMT București

pdf INCD Aerospațială "Elie Carafoli" - INCAS București

pdf INCD pentru Electrochimie și Materie Condensată - INCEMC Timișoara

pdf INCD pentru Mașini și Instalații destinate Agriculturii și Industriei Alimentare - INMA București

pdf INCD pentru Științe Biologice

pdf INCD pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă - INSEMEX Petroșani

pdf INCD în Sudură și Încercări de Materiale - ISIM Timișoara

pdf INCD în Silvicultură "Marin Drăcea"

pdf INCD în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă - URBAN-INCERC

pdf INCD în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale "Victor Babeș" - INCD "Victor Babeș"

 

 

Ordin de acreditare:

pdf Ordin MEC nr. 5755/06.01.2020 privind acordarea acreditării unor institute naționale de cercetare-dezvoltare - 29.07.2021 11:00

 

 

 

pdfComponența echipelor de experți evaluatori și desemnarea observatorilor, conform OMCI nr. 562/19.09.2019. - update 31.10.2019 12:23

 

Anunț privind îceperea procedurii

 

  • Nota nr.6559/11.09.2019 privind începerea procedurii de evaluare a unor institute naționale de cercetare-dezvoltare în vederea acreditării

 

 

 

Documente de referinţă pentru evaluare

 

1. pdf HG nr. 477/2019 privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea în vederea acreditării institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare
 

2. pdfOrdin MCI nr. 529/03.09.2019 pentru aprobarea instrucțiunilor de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 477/2019
 

3. Raport de autoevaluare (Anexa nr. 1 la Instructiuni - punctul A)
   

4. Plan de dezvoltare institutionala (Anexa nr. 1 la Instructiuni - punctul B)
 

5. Anexele 1.1, 1.2a, 1.2b, 1.3, 1.4 la Instructiuni - reactualizat la 24.10.2019 16:10
 

6. Raport de evaluare – instructiuni de aplicare (Anexa nr. 2 la Instructiuni) – pentru evaluatori
 

7. Raport de evaluare - structura cadru (Anexa nr. 2 la Norme) - pentru evaluatori

Modificat la: 2019-12-18 14:31:00
e-Cerere 544
e-Petiție