Ministerul Educației și Cercetării lansează al doilea set de teme de cercetare

 

 

Lista proiectelor care se vor atribui prin competiții „top-down” de cercetare-dezvoltare  sunt selectate de Grupul Interinstituțional pentru Cercetare, Dezvoltare şi Inovare în domeniul Securității (GI–CDIS)

 

 

 

 

Ministerul Educației și Cercetării continuă susținerea intervențiilor eficiente în limitarea răspândirii pandemiei COVID-19 pe teritoriul României.

 

A fost aprobată a doua listă a temelor de cercetare care se vor atribui printr-o nouă rundă de competiții „top-down” de cercetare-dezvoltare.

 

Temele au fost propuse de Grupul Interinstituțional pentru Cercetare, Dezvoltare şi Inovare în domeniul Securității (GI–CDIS) şi vor fi atribuite în cadrul primului apel din 2020 dedicat problematicii pandemiei COVID-19, organizat în  cadrul  Programului 2 – “Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare şi inovare”, Subprogramul 2.1 – “Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare şi Inovare” din Planul Național de Cercetare – Dezvoltare și Inovare” pentru perioada 2015-2020. Proiectele vor fi executate într-un interval de timp între 30 de zile şi 7 luni, cu rezultate din prima lună de implementare sub formă de produse, servicii și/sau procese de fabricație inovatoare.

 

Instituțiile responsabile și instituțiile susținătoare sunt: Ministerul Sănătății, Agenția Spațială Română, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Institutul pentru Tehnologii Avansate; Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Afacerilor Interne.

 

 

Lista detaliază un număr de nouă teme, structurate în cadrul a patru obiective generale:

 

 

Obiectiv 1 - Monitorizare şi Management

  • Abordări privind managementul sănătății publice în contextul pandemiei COVID-19;
  • Sistem informatic integrat de monitorizare şi modelare epidemiologică pentru limitarea efectelor pandemiei de coronavirus în cazul transmiterii comunitare;
  • Soluții și sisteme pentru activități de monitorizare și lucru aerian în sprijinul sistemului de sănătate publică în cazul pandemiei COVID-19 utilizând sisteme UAS;

 

 

Obiectiv 2 - Sisteme de protecție

  • Dezvoltarea de soluții inovative pentru protecția personalului (expus profesional) și a populației împotriva contaminării cu virusul SARS-CoV-2;

 

 

Obiectiv 3 - Sisteme de decontaminare

  • Dezvoltarea de soluții inovative pentru decontaminare împotriva virusului SARS-CoV-2 (suprafețe, echipamente, spații închise și deschise);
  • Dispozitive de decontaminare împotriva virusului SARS-CoV-2 (UV, microunde, raze X, biochimice, nanoparticule, altele);

 

 

Obiectiv 4 - Prevenție/Diagnostic/Tratament

  • Dezvoltarea de prototipuri de ventilatoare cu parametri adaptați pentru asistarea pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2
  • Dezvoltarea în regim de urgență a unor instrumente moleculare pentru evaluarea emergenței și re-emergenței COVID-19
  • Dezvoltarea de tehnologii și sisteme de diagnostic local și la distanta eficiente al infectării cu virusul SARS-CoV-2.

 

 

Competiția organizată în cadrul acestui apel este de tip „top-down” (licitație restrânsă), fiind organizată conform HG 1265/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanțarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acțiunilor cuprinse în Planul național de cercetare-dezvoltare şi inovare, cu modificările si completările ulterioare.

 

Detalii cu privire la modalitatea de desfășurare a competiției sunt disponibile pe pagina https://uefiscdi.gov.ro/solutii.

 

Idei noi de proiecte de cercetare sunt colectate pe pagina Ministerului Educației și Cercetării: http://www.research.gov.ro/ro/articol/5165/bursa-de-idei-de-cercetare-pentru-noul-coronavirus-sars-cov-2.

 

Modificat la: 2020-04-10 14:48:00
e-Cerere 544
e-Petiție