Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID), organizează în data de 23 august 2021 concurs pentru ocuparea a 16 funcții publice de execuție vacante

 

 

Calendar concurs - 02.08.2021 10:01

23.07 – 11.08.2021

Înscrierea candidaţilor; Depunere dosare

12.08-13.08.2021

Evaluarea dosarelor de înscriere

16.08.2021

Publicare rezultate selecţie dosare

17.08.2021

Depunere contestaţii rezultate dosare

18.08.2021

Soluţionare contestaţiilor rezultate dosare și afișarea listei finale

19.08.2021

Afisare rezultate contestatii dosare

23.08.2021

Desfăşurare probă scrisă

24.08-25.08.2021

 Notarea lucrărilor

26.08.2021

Publicare rezultate probă scrisă

27.08.2021

Depunere contestaţii probă scrisă

30.08.2021

Soluţionare rezultatului în urma contestaţiilor la proba scrisa

30.08-31.08.2021

Desfăşurarea probei de interviu (interviul va fi inregistrat)

01.09.2021

Depunere contestaţii proba de interviu

02.09.2021

Soluţionare contestaţii proba de interviu

03.09.2021

Validare rezultate finale 

 

 

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID), organizează în data de 23 august 2021 concurs pentru ocuparea a 16 funcții publice de execuție vacante, astfel: - 23.07.2021 16:04

 

 

Concurs de recrutare, 1 funcție publică de execuție:

1. Referent, clasa studii III, studii medii, grad profesional superior, Serviciul Buget, Resurse Umane şi Administrativ

2. durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

3. data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probei scrise:

 • 23.08.2021, ora 12, sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, str. I.D. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, Bucureşti.

4.condiţiile de participare:

 • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate, cu diplomă de bacalaureat;
 • minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

5. perioada de depunere a dosarelor de concurs și data afișării anunțului:

 • dosarele de concurs se depun la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv 23.07.2021-11.08.2021.

6. bibliografie/tematică:

 

Bibliografia:

1. Constituţia României, republicată;

2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. H.G. nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, cu modificările ulterioare;

6. Legea nr. 82/1991 din 24 decembrie 1991 *** Republicată, Legea contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Legea nr. 500/2002 din 11 iulie 2002, privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Tematica:

1. Drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale;

2. Autorităţile publice. Preşedintele României, Parlamentul, Guvernul şi raporturile Parlamentului cu Guvernul;

3. Atribuţiile şi deciziile Curţii Constituţionale;

4. Administraţia publică centrală de specialitate;

5. Reglementări privind funcţionarul public şi funcţia publică;

6. Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare;

7. Egalitatea de şanse şi tratament. Definiţii în această materie. Egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei. Sesizări/reclamaţii privind discriminarea pe criteriul de sex;

8. H.G. nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, cu modificările ulterioare;

9. Legea nr. 82/1991 din 24 decembrie 1991 *** Republicată, Legea contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare;

10.Legea nr. 500/2002 din 11 iulie 2002, privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

Concurs de recrutare, 1 funcție publică de execuție:

1. Consilier, clasa studii I, grad profesional debutant, Compartimentul ITC

2. durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

3. data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probei scrise:

 • 23.08.2021, ora 12, sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, str. I.D. Mendeleev nr 21-25, sector 1, Bucuresti;

4. condiţiile de participare:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

5. perioada de depunere a dosarelor de concurs și data afișării anunțului:

 • dosarele de concurs se depun la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv 23.07.2021-11.08.2021.

6. bibliografie/tematică:

 

Bibliografia:

1. Constituţia României, republicată;

2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. H.G. nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, cu modificarile ulterioare;

6. H.G. nr. 1723 din 14 octombrie 2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Reţele de calculatoare:

https://www.scribd.com/document/431833251/RL

https://ocw.cs.pub.ro/courses/rl  cursuri

8. Active Directory; Designing, Deploying and Running Active Directory, Brian Desmond, O Reilly;

https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/ad-ds/get-started/virtual-dc/active-directory-domain-services-overview

https://blog.netwrix.com/2017/04/20/tutorial-learn-the-basics-of-active-directory/

 

Tematica:

1. Drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale;

2. Autorităţile publice. Preşedintele României, Parlamentul, Guvernul şi raporturile Parlamentului cu Guvernul;

3. Atribuţiile şi deciziile Curţii Constituţionale;

4. Administraţia publică centrală de specialitate;

5. Reglementări privind funcţionarul public şi funcţia publică;

6. Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare;

7. Egalitatea de şanse şi tratament. Definiţii în această materie. Egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei. Sesizări/reclamaţii privind discriminarea pe criteriul de sex;

8. H.G. nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, cu modificarile ulterioare;

9. H.G. nr. 1723 din 14 octombrie 2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul, cu modificările şi completările ulterioare;

10.Reţele de calculatoare:

-Servicii de retea; Securizarea retelei; Rutare; Protocolul IPv4; Retea de calculatoare; Stiva de protocoale; Protocoale si porturi de retea; Retele Ethernet; Clase de adrese, Adresare IPv4, Subnetare;

-Microsoft Active directory, Active Directory Domain Services, Domain Controllers, Group Policy Objects.

 

 

Concurs de recrutare, 1 funcție publică de execuție:

1. Consilier, clasa studii I, grad profesional superior, Compartiment ITC

2. durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

3. data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probei scrise:

 • 23.08.2021, ora 12, sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, str. I.D. Mendeleev nr 21-25, sector 1, Bucuresti.

4. condiţiile de participare:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

5. perioada de depunere a dosarelor de concurs și data afișării anunțului:

 • dosarele de concurs se depun la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv 23.07.2021-11.08.2021.

6. bibliografie/tematică:

 

Bibliografia:

1. Constituţia României, republicată;

2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. H.G. nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, cu modificarile ulterioare;

6. H.G. nr. 1723 din 14 octombrie 2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Retele de calculatoare

https://www.scribd.com/document/431833251/RL

https://ocw.cs.pub.ro/courses/rl  cursuri

8. Active Directory; Designing, Deploying and Running Active Directory, Brian Desmond, O Reilly;

https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/ad-ds/get-started/virtual-dc/active-directory-domain-services-overview

https://blog.netwrix.com/2017/04/20/tutorial-learn-the-basics-of-active-directory/

9. Microsoft Official Course Administering Windows Server ® 2012:

http://ptgmedia.pearsoncmg.com/images/9780735684690/samplepages/0735684693.pdf, sau echivalent (2016, 2019);

10.Microsoft Official Course Installing and Configuring Windows Server ® 2012:

http://ptgmedia.pearsoncmg.com/images/9780735673106/samplepages/9780735673106.pdf

https://ptgmedia.pearsoncmg.com/images/9780735684249/samplepages/9780735684249.pdf sau echivalent (2016, 2019).

 

Tematica:

1. Drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale;

2. Autorităţile publice. Preşedintele României, Parlamentul, Guvernul şi raporturile Parlamentului cu Guvernul;

3. Atribuţiile şi deciziile Curţii Constituţionale;

4. Administraţia publică centrală de specialitate;

5. Reglementări privind funcţionarul public şi funcţia publică;

6. Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare;

7. Egalitatea de şanse şi tratament. Definiţii în această materie. Egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei. Sesizări/reclamaţii privind discriminarea pe criteriul de sex;

8. H.G. nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, cu modificarile ulterioare;

9. H.G. nr. 1723 din 14 octombrie 2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul, cu modificările şi completările ulterioare;

10.Retele de calculatoare:

-Servicii de retea; Securizarea retelei; Rutare; Protocolul IPv4; Retea de calculatoare; Stiva de protocoale; Protocoale si porturi de retea; Retele Ethernet; Clase de adrese, Adresare IPv4, Subnetare;

-Microsoft Active directory, Active Directory Domain Services, Domain Controllers, Group Policy Objects

-Instalarea, configurarea și administrarea Microsoft Windows Server 2012/2012 R2, 2016 și 2019.

 

 

Concurs de recrutare, 2 funcții publice de execuție:

1. Consilier, clasa studii I, grad profesional superior, Serviciul organizații internaționale și infrastructuri europene

2. durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

3. data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probei scrise:

 • 23.08.2021, ora 12, sediul Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, str. I.D. Mendeleev nr 21-25, sector 1, Bucuresti.

4. condițiile de participare:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

5. perioada de depunere a dosarelor de concurs și data afișării anunțului:

 • dosarele de concurs se depun la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv 23.07.2021-11.08.2021.

6. bibliografie și tematică:

 

Bibliografia:

1. Constituţia României, republicată;

2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. H.G. nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, cu modificarile ulterioare;

6. H.G. nr. 1723 din 14 octombrie 2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul, cu modificările şi completările ulterioare;

7. ROF MCID aprobat prin OMCID nr. 94/03.06.2021, cu modificările și completările ulterioare;

8. Regulamentul (UE) 2021/695 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 aprilie 2021 de instituire a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa, de stabilire a normelor sale de participare și de diseminare și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1290/2013 și (UE) nr. 1291/2013.

 

Tematica:

1. Drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale;

2. Autorităţile publice. Preşedintele României, Parlamentul, Guvernul şi raporturile Parlamentului cu Guvernul;

3. Atribuţiile şi deciziile Curţii Constituţionale;

4. Administraţia publică centrală de specialitate;

5. Reglementări privind funcţionarul public şi funcţia publică;

6. Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare;

7. Egalitatea de şanse şi tratament. Definiţii în această materie. Egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei. Sesizări/reclamaţii privind discriminarea pe criteriul de sex;

8. Structura și principiile programului Orizont Europa, finanțare alternativă, combinată și cumulativă și transferuri de resurse, acțiuni eligibile și principii etice, entități juridice eligibile pentru participare, criteriile de atribuire și selecție, rate de finanțare.

9. H.G. nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, cu modificarile ulterioare;

10.H.G. nr. 1723 din 14 octombrie 2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul, cu modificările şi completările ulterioare;

11.ROF MCID aprobat prin OMCID nr. 94/03.06.2021, cu modificările și completările ulterioare;

12.Regulamentul (UE) 2021/695 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 aprilie 2021 de instituire a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa, de stabilire a normelor sale de participare și de diseminare și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1290/2013 și (UE) nr. 1291/2013.

 

 

Concurs de recrutare, 2 funcții publice de execuție:

1. Consilier, clasa studii I, grad profesional superior, Corpul de Control

2. durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

3. data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probei scrise:

 • 23.08.2021, ora 12, sediul Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, str. I.D. Mendeleev nr 21-25, sector 1, Bucuresti

4. condițiile de participare :

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

5. perioada de depunere a dosarelor de concurs și data afișării anunțului:

 • dosarele de concurs se depun la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv 23.07.2021-11.08.2021.

6. bibliografie și tematică:

 

Bibliografia:

1. Constituţia României, republicată;

2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

3. O.G. nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. H.G. nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, cu modificarile ulterioare;

6. ROF MCID aprobat prin OMCID nr. 94/03.06.2021, cu modificările și completările ulterioare;

7. O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare;

8. Legea nr. 206/2004 privind buna conduita în cercetarea științifică, dezvoltare tehnologică și inovare, cu modificările și completările ulterioare;

9. H.G. nr. 637/2003 Regulamentul cadru de organizare și funcționare a INCD-urilor, cu modificările și completările ulterioare;

10.O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;

11.Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

12.Ordin SGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.

 

Tematica:

1. Drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale;

2. Autorităţile publice. Preşedintele României, Parlamentul, Guvernul şi raporturile Parlamentului cu Guvernul;

3. Atribuţiile şi deciziile Curţii Constituţionale;

4. Administraţia publică centrală de specialitate;

5. Reglementări privind funcţionarul public şi funcţia publică;

6. Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare;

7. Egalitatea de şanse şi tratament. Definiţii în această materie. Egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei. Sesizări/reclamaţii privind discriminarea pe criteriul de sex;

8. H.G. nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, cu modificarile ulterioare;

9. ROF MCID aprobat prin OMCID nr. 94/03.06.2021, cu modificările și completările ulterioare;

10.O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificarile si completarile ulterioare;

11.Legea nr. 206/2004 privind buna conduita în cercetarea științifică, dezvoltare tehnologică și inovare, cu modificările şi completările ulterioare;

12.H.G. nr. 637/2003 Regulamentul cadru de organizare și funcționare a INCD-urilor, cu modificările şi completările ulterioare;

13.O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

14.Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

15.Ordin SGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.

 

 

Concurs de recrutare, 1 funcții publică de execuție:

1. Auditor, clasa studii I superioare, Compartimentul Audit Public Intern

2. durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

3. data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probei scrise:

 • 23.08.2021, ora 12, sediul Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, str. I.D. Mendeleev nr 21-25, sector 1, Bucuresti;

4. condițiile de participare:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

5. perioada de depunere a dosarelor de concurs și data afișării anunțului:

 • dosarele de concurs se depun la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv 23.07.2021-11.08.2021.

6. bibliografie și tematică:

 

Bibliografia:

1. Constituţia României, republicată;

2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. H.G. nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, cu modificarile ulterioare;

6. ROF MCID aprobat prin OMCID nr. 94/03.06.2021, cu modificările și completările ulterioare;

7. Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

8. H.G. nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern;

9. Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

10.Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

11.Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

12.O.G. nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;

13.Ordinul MFP nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern, republicat;

14.Ordinul MFP nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

15.Ordinul SGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.

 

Tematica:

1. Drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale;

2. Autorităţile publice. Preşedintele României, Parlamentul, Guvernul şi raporturile Parlamentului cu Guvernul;

3. Atribuţiile şi deciziile Curţii Constituţionale;

4. Administraţia publică centrală de specialitate;

5. Reglementări privind funcţionarul public şi funcţia publică;

6. Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare;

7. Egalitatea de şanse şi tratament. Definiţii în această materie. Egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei. Sesizări/reclamaţii privind discriminarea pe criteriul de sex;

8. ROF MCID aprobat prin OMCID nr. 94/03.06.2021, cu modificările și completările ulterioare;

9. H.G. nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, cu modificarile ulterioare;

10.Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

11.H.G. nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern;

12.Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

13.Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

14.Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

15.O.G. nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;

16.Ordinul MFP nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern;

17.Ordinul MFP nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

18.Ordinul SGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.

 

 

Concurs de recrutare, 2 funcții publice de execuție:

1. Consilier, clasa studii I superioare, grad profesional superior, Compartimentul Comunicare, Relaţii Publice şi Petiţii

2. durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

3. data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probei scrise:

 • 23.08.2021, ora 12, Sediul Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, str. I.D. Mendeleev nr 21-25, sector 1, Bucuresti.

4. condițiile de participare:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

5. perioada de depunere a dosarelor de concurs și data afișării anunțului:

 • dosarele de concurs se depun la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv 23.07.2021-11.08.2021.

6. bibliografie și tematică:

 

Bibliografia:

1. Constituţia României, republicată;

2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. H.G. nr. 123 / 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

6. Legea nr. 233 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petitiilor;

7. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare;

8. H.G. nr. 1723 din 14 octombrie 2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul, cu modificările şi completările ulterioare;

9. Legea   nr. 24 din 27 martie 2000  privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare, republicată;

10.H.G. nr. 371/2021 privind organizarea si funcționarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, cu modificările ulterioare;

11.Legea  nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

12.Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

13.O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare;

14.Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

Tematica:

1. Drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale;

2. Autorităţile publice. Preşedintele României, Parlamentul, Guvernul şi raporturile Parlamentului cu Guvernul;

3. Atribuţiile şi deciziile Curţii Constituţionale;

4. Administraţia publică centrală de specialitate;

5. Reglementări privind funcţionarul public şi funcţia publică;

6. Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor   fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare;

7. Egalitatea de şanse şi tratament. Definiţii în această materie. Egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei. Sesizări/reclamaţii privind discriminarea pe criteriul de sex;

8. H.G. nr. 123 / 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

9. Legea nr. 233 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petitiilor;

10.H.G. nr. 1723 din 14 octombrie 2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul, cu modificările și completările ulterioare;

11.Legea   nr. 24 din 27 martie 2000  privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare, republicată;

12.H.G. nr. 371/2021 privind organizarea si funcționarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, cu modificările ulterioare;

13.Legea  nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

14.Legea   nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

15.O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare;

16.Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificarile si completarile ulterioare;

17.O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

Concurs de recrutare, 1 funcții publică de execuție:

1. Consilier, clasa studii I superioare, grad profesional superior, Compartimentul Relaţia cu Parlamentul

2. durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

3. data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probei scrise:

 • 23.08.2021, ora 12, sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, str. I.D. Mendeleev nr 21-25, sector 1, Bucuresti;

4. condițiile de participare:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

5. perioada de depunere a dosarelor de concurs și data afișării anunțului:

 • dosarele de concurs se depun la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv 23.07.2021-11.08.2021.

6. bibliografie și tematică:

 

Bibliografia:

1. Constituţia României, republicată;

2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. H.G. nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

7. H.G. nr. 1723 din 14 octombrie 2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul, cu modificările şi completările ulterioare;

8. H.G. nr. 371/2021 privind organizarea si funcționarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, cu modificări ulterioare;

9. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

10.Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului României și Camerei Deputaților;

 

Tematica:

1. Drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale;

2. Autorităţile publice. Preşedintele României, Parlamentul, Guvernul şi raporturile Parlamentului cu Guvernul;

3. Atribuţiile şi deciziile Curţii Constituţionale;

4. Administraţia publică centrală de specialitate;

5. Reglementări privind funcţionarul public şi funcţia publică;

6. Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare;

7. Egalitatea de şanse şi tratament. Definiţii în această materie. Egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei. Sesizări/reclamaţii privind discriminarea pe criteriul de sex;

8. H.G. nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, cu modificările şi completările ulterioare;

9.Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

10.H.G. nr. 1723 din 14 octombrie 2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu public, cu modificările ulterioare;

11.H.G. nr. 371/2021 privind organizarea si funcționarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, cu modificările ulterioare;

12.Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

13.Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului României și Camerei Deputaților;

 

 

Concurs de recrutare, 2 funcții publice de execuție:

1. Consilier, clasa studii I, grad profesional superior, Serviciului Reglementare, Monitorizare,  Avizare, Prognoză și Proiecte în Comunicații – SRMAPPC

2. durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

3. data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probei scrise:

 • 23.08.2021, ora 12, sediul Ministerului Cercetarii, Inovării si Digitalizarii, str. I.D. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, Bucureşti.

4. condiţiile de participare:

 • studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental de ierarhizare al științelor inginerești din care inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, calculatoare și tehnologia informației, ingineria sistemelor sau domeniul fundamental de ierarhizare matematică și științe ale naturii;
 • minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

5. perioada de depunere a dosarelor de concurs și data afișării anunțului:

 • dosarele de concurs se depun la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv 23.07.2021-11.08.2021.

6. bibliografie/tematică:

 

Bibliografia:

1. Constituţia României, republicată;

2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. H.G. nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, cu modificările ulterioare;

6. Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare;

7. Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice, cu completările ulterioare;

8. O.U.G. nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare;
9. H.G. nr. 740/2016 privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio, cu modificările şi completările ulterioare;

10.H.G. nr. 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetică, cu modificările și completările ulterioare.

 

Tematica:

1. Drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale;

2. Autorităţile publice. Preşedintele României, Parlamentul, Guvernul şi raporturile Parlamentului cu Guvernul;

3. Atribuţiile şi deciziile Curţii Constituţionale;

4. Administraţia publică centrală de specialitate;

5. Reglementări privind funcţionarul public şi funcţia publică;

6. Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare;

7. Egalitatea de şanse şi tratament. Definiţii în această materie. Egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei. Sesizări/reclamaţii privind discriminarea pe criteriul de sex;

8. Legislație Comunicații Electronice și Servicii Poștale.

 

 

Concurs de recrutare, 2 funcții publice de execuție:

1. Consilier, clasa studii I, grad profesional asistent, Serviciul Reglementare, Monitorizare,  Avizare, Prognoză și Proiecte în Comunicații – SRMAPPC

2. durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

3. data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probei scrise:

 • 23.08.2021, ora 12, sediul Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, str. I.D. Mendeleev nr 21-25, sector 1, Bucuresti.

4. condiţiile de participare:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
 • minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

5. perioada de depunere a dosarelor de concurs și data afișării anunțului:

 • dosarele de concurs se depun la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv 23.07.2021-11.08.2021.

6. bibliografie/tematică:

 

Bibliografia:

1. Constituţia României, republicată;

2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. H.G. nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, cu modificările ulterioare;

6. Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare;

7. Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice, cu completările ulterioare;

8. O.U.G. nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare.

 

Tematica:

1. Drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale;

2. Autorităţile publice. Preşedintele României, Parlamentul, Guvernul şi raporturile Parlamentului cu Guvernul;

3. Atribuţiile şi deciziile Curţii Constituţionale;

4. Administraţia publică centrală de specialitate;

5. Reglementări privind funcţionarul public şi funcţia publică;

6. Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare;

7. Egalitatea de şanse şi tratament. Definiţii în această materie. Egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei. Sesizări/reclamaţii privind discriminarea pe criteriul de sex;

8. Legislație Comunicații Electronice și Servicii Poștale.

 

 

Concurs de recrutare, 1 funcție publică de execuție:

1. Consilier clasa studii I, grad debutant, Serviciul Reglementare, Monitorizare,  Avizare, Prognoză și Proiecte în Comunicații - SRMAPPC

2. durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

3. data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probei scrise:

 • 23.08.2021, ora 12, Sediul Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, str. I.D. Mendeleev nr 21-25, sector 1, Bucuresti.

4. condiţiile de participare:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

5. perioada de depunere a dosarelor de concurs și data afișării anunțului:

 • dosarele de concurs se depun la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv 23.07.2021-11.08.2021.

6. bibliografie/tematică:

 

Bibliografia:

1. Constituţia României, republicată;

2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5. H.G. nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, cu modificările ulterioare;

6. Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare;

7. Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice, cu completările ulterioare;

8. O.U.G. nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare.

 

Tematica:

1. Drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale;

2. Autorităţile publice. Preşedintele României, Parlamentul, Guvernul şi raporturile Parlamentului cu Guvernul;

3. Atribuţiile şi deciziile Curţii Constituţionale;

4. Administraţia publică centrală de specialitate;

5. Reglementări privind funcţionarul public şi funcţia publică;

6. Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare;

7. Egalitatea de şanse şi tratament. Definiţii în această materie. Egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei. Sesizări/reclamaţii privind discriminarea pe criteriul de sex;

8. Legislație Comunicații Electronice și Servicii Poștale.

 

 

Documentele care compun dosarul de concurs al candidatului:

 

Conform prevederilor Art. nr. 49 din H.G.nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, în vedere participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu::

 

1. Formular de înscriere la concurs (Anexa nr. 1);

2. Copia actului de identitate, sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3. Copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copii ale documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului, dacă este cazul;

4. Copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice (model orientativ de adeverință – Anexa nr. 2);

5. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (Anexa nr. 3);

6. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

7. Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică. Sunt exceptate de la obligaţia de a face declaraţia pe propria răspundere privind calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia, persoanele care la data de 22 decembrie 1989 nu împliniseră vârsta de 16 ani (Anexa nr. 4);

8. Curriculum vitae, model european.

 

Actele prevăzute la punctele 2, 3 și 4  vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

 

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

Numele şi prenumele persoanei de contact Funcţie Adresă e_mail Număr de telefon
Cristina Gheorghiu Consilier superior cristina.gheorghiu@research.gov.ro 0731 440066
Robert Buga Consilier I A robert.buga@research.gov.ro 0740 005000
Adriana Burgui Consilier superior adriana.burgui@research.gov.ro 0731 400068

Modificat la: 2021-08-02 10:01:00
e-Cerere 544
e-Petiție