Vizita de țară a experților externi, organizată și coordonată de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, prin mecanismul de sprijin al politicilor (PSF) din Programul Cadru de Cercetare si Inovare al Uniunii Europene - Orizont Europa

 

 

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, în calitate de coordonator al Comitetului Interinstituțional PSF, organizează prima vizită de țară a experților externi, prin intermediul mecanismului de sprijin al politicilor (PSF) din Programul Cadru de Cercetare si Inovare al Uniunii Europene - Orizont Europa. Experții,  desemnați de Comisia Europeană, cu competențe în domeniul cercetare si inovare, provin din Spania, Belgia, Danemarca, Republica Cehă, Marea Britanie, Croația și Polonia.

 

Deschisă de secretarul de stat în Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, domnul Iulian Popescu, vizita de țară are loc în contextul evaluării politicilor naționale în domeniul cercetare, dezvoltare și inovare, a guvernanței și arhitecturii instituționale, pentru o mai bună integrare în Spațiul European al Cercetării.

 

Evenimentul se desfășoară în perioada 27-29 septembrie 2021, la sediul instituției și cu o sesiune specială la Palatul Parlamentului, împreună cu experții PSF si reprezentanții Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării. De asemenea, la sediul Palatului Parlamentului are loc ședința comună a comisiilor de specialitate, respectiv Comisia  pentru învățământ, tineret și sport a Senatului, Comisia pentru învățământ a Camerei Deputaților și Comisia pentru știință și tehnologie a Camerei Deputaților.

 

Prioritățile PSF,  pentru care are loc evaluarea sistemului național de cercetare, dezvoltare și inovare sunt:

  • Sistemul național de cercetare și inovare din România - schimbări necesare unei coordonări îmbunătățite,
  • Condițiile cadru pentru cercetare și resurse umane în CDI,
  • Internaționalizarea sistemului național de CDI în Spațiul European de Cercetare,
  • Parteneriatele public - private – ca principali factori pentru inovare,
  • Eficiența, eficacitatea și impactul Fondurilor Structurale și de Investiții Europene (ESIF).

 

La nivelul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării a fost creată Unitatea de Implementare a Reformelor PSF, având ca principal inițierea reformelor sistemului de cercetare, dezvoltare și inovare, pe baza recomandărilor experților externi.

 

Prima vizită de țară a experților externi și a Comisiei Europene implică discuții cu reprezentanți din autoritățile centrale, instituții cu atribuții în domeniul cercetării și inovării, dar si cu personalități marcante în domeniul cercetării și inovării, câștigători de granturi la Consiliul European al Cercetării (Orizont 2020).

 

Următoarea vizită de țară va avea loc în luna decembrie 2021. Cele două vizite de țară sunt componente ale unui proces, care se va finaliza în aprilie 2022 cu un set de recomandări legate de reformarea organizării și funcționării sistemului național de cercetare, dezvoltare și inovare.

 

 

Modificat la: 2021-09-27 11:25:00
e-Cerere 544
e-Petiție