Policy Support Facility (PSF) - Instrumentul de Sprijin pentru Politici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noutăți

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentare generală

 

Policy Support Facility (PSF) reprezintă Instrumentul de Sprijin pentru Politici cuprins în Programul Orizont 2020, care are rolul de a oferi bune practici, expertiză independentă la nivel înalt și îndrumări, la cererea statelor membre și a țărilor asociate.

 

Începând cu 2015, instrumentul PSF oferă statelor membre și țărilor asociate Orizont 2020 sprijin practic pentru proiectarea, implementarea și evaluarea reformelor care sporesc calitatea investițiilor și politicilor adresate sistemelor naționale cercetare și inovare, în vederea unei mai bune integrări în Spațiul European al Cercetării.

 

 

„PSF Country”  este o evaluare aprofundată a sistemului (integral sau parțial) de cercetare și dezvoltare a unei țări, efectuată de un grup de experți care conduce și la recomandări politice către autoritățile naționale cu privire la reformele necesare pentru consolidarea sistemului lor de cercetare și dezvoltare.

 

„PSF Challenge” este un exercițiu de învățare reciprocă (MLE) axat pe provocări specifice și operaționale de interes pentru mai multe țări asociate pe bază voluntară. Acesta își propune să identifice bunele practici, lecțiile învățate și factorii de succes pentru a putea fi împărtășiți și însușiți de către participanți.

 

„PSF Open” permite țărilor care au beneficiat deja de un exercițiu PSF să primească sprijin pentru urmărirea recomandărilor PSF

 

La cererea statelor, prin intermediul administrațiilor naționale cu competențe în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării, Instrumentul de Sprijin pentru Politici oferă servicii orientate către client, pentru a sprijini elaborarea de politici bazate pe dovezi. Activitățile PSF sunt prezentate și discutate în mod regulat în cadrul Comitetului European pentru Cercetare si Inovare (ERAC).

 

 

Rolul Comisiei Europene:

Comisia Europeană, prin Direcția Generală Cercetare și Inovare, are rolul de a superviza și consilia Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării cu privire la programul PSF. În urma memorandumului aprobat în cadrul ședinței de Guvern, Executivul României și-a reafirmat sprijinul pentru PSF. Evaluarea inter pares prin instrumentul PSF se va desfășura pe o durată de maximum un an, cu experți externi, costurile fiind integral suportate de către Comisia Europeana, prin Programul Orizont 2020.

 

 

 

 

Exemple de bune practici PSF peer review

 

 

Danemarca - evaluarea sistemului de cercetare și inovare

 

Danemarca este una dintre puținele țări din Uniunea Europeană care a atins obiectivul Europei în anul 2020, în ceea ce privește creșterea și dezvoltarea sistemului de cercetare cu aproximativ 3% din PIB. Danemarca este un lider în sectorul inovării.

 

În cadrul evaluării sistemului de cercetare și inovare al Danemarcei, grupul de experți a evaluat modul în care aceasta își poate coordona cel mai bine eforturile în ceea ce privește inovarea bazată pe cunoaștere, conform celor mai bune practici internaționale.

 

Danemarca a cerut grupului PSF să se concentreze pe construirea unei punți de legătură între cunoștințele bazate pe cercetare și aplicarea acestora în mediul de afaceri și în societate. La rândul său, Comisia Europeana a identificat cinci recomandări politice prioritare.
 

 

 

Malta - Open Access

 

Oamenii de știință, întreprinderile inovatoare și societatea civilă, au nevoie de acces la rezultatele științifice pentru a genera noi cunoștințe, pentru a asigura absorbția lor la nivel industrial, dar și pentru interesul societății pentru cercetare și inovare. O mai bună circulație a cunoștințelor, facilitate la accesul deschis la publicațiile științifice și la datele de cercetare deschise/FAIR (Findable, Accessible, Interoperable and Re-usable), oferă astfel de avantaje clare pentru Malta, ca stat membru al UE.

 

Guvernul maltez a solicitat grupului de experți PSF sprijin pentru dezvoltarea unei politici de acces deschis personalizate. La rândul lor, experții au oferit recomandări pentru a se ajunge la oferirea accesului deschis la publicațiile științifice și implementarea acțiunilor conexe privind creșterea gradului de conștientizare, abilități, formare și sprijin, dar și evaluarea carierei.

 

 

Cipru - consolidarea angajamentului între universități și institute de cercetare cu întreprinderile

În 2019, autoritățile cipriote au apelat la Instrumentul de Sprijin pentru Politici (PSF), pentru consiliere strategică țintind stimularea implicării universităților și a institutelor de cercetare din țară finanțate din fonduri publice, alături de întreprinderile din Cipru.

 

În urma a două vizite pe teren în țară și a unei analize detaliate, grupul de experți PSF din Austria, Finlanda, Grecia, Luxemburg și Țările de Jos a elaborat 15 recomandări operaționale grupate în trei priorități, cu privire la modul în care universitățile și institutele de cercetare pot spori implicarea comunității de afaceri.

 

 

Estonia - plasarea cercetării și inovării în centrul noii strategii de dezvoltare

Estonia oferă condiții-cadru favorabile pentru afaceri, inclusiv investiții străine și antreprenori. Mai mult decât atât, calitatea și deschiderea bazei științifice din Estonia crește de la an la an. Pe de altă parte, în ciuda acestei îmbunătățiri, Estonia nu valorifică suficient investițiile în cercetare și dezvoltare ale companiilor și există o legătură slabă între cercetarea publică și economie.

 

Guvernul Estoniei a cerut grupului de experți PSF să ofere suport în pregătirea strategiei lor de cercetare, dezvoltare, inovare și antreprenoriat pentru perioada 2021-2027 și nu numai. Grupul de experți a prezentat guvernului Estoniei recomandările pentru îmbunătățirea sistemului și a politicii de cercetare și inovare a țării.

 

Alte exemple:

 

 

 

 

PSF RO 2021

 

Întâlnirea de debut între responsabilii părții române, Comisia Europeană și grupul de experți desemnați să evalueze sistemul național de cercetare, dezvoltare și inovare, prin instrumentul Policy Support Facility (PSF) cuprins în Programul Orizont 2020, a avut loc miercuri, 30 iunie 2021.

 

Întâlnirea s-a desfășurat online, intervenind cu un mesaj video înregistrat domnul Florin Cîțu, prim-ministrul României, participând astfel alături de domnul Ciprian Teleman, ministrul cercetării, inovării și digitalizării, doamna Ligia Deca, Consilier Prezidențial – Departamentul pentru Educație și Cercetare din cadrul Administrației Prezidențiale, domnul Valentin - Sorin Costreie, Consilier de Stat al Guvernului României, secretarii de stat din cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, precum și invitați din partea Institutelor Naționale de Cercetare Dezvoltare, reprezentanți ai Academiei Române și ai mediului universitar.

 

În cadrul întâlnirii au fost prezentate aspectele cheie care fac obiectul evaluării și care sunt redate, în extenso, în raportul de autoevaluare:

  • Guvernanța sistemului CDI. Schimbări structurale în sistemul CDI;
  • Evaluarea politicilor și strategiilor CDI. Evaluarea finanțării și a modului în care cercetarea are un rol în luarea deciziilor politice;
  • Internaționalizarea sistemului național CDI în Spațiul European de Cercetare;
  • Parteneriatele public-private ca și elemente cheie pentru inovare. Eficiența instrumentelor folosite pentru îmbunătățirea cooperării public-private;
  • Eficiența și impactul ESIF în conexiune cu PNCDI III (2015-2020). Argumente pentru disfuncționalitatea în comercializarea rezultatelor cercetării și în ceea ce privește legăturile slabe - știință-mediul de afaceri.
     

 

Link-uri utile

Modificat la: 2021-09-28 12:36:00
e-Cerere 544
e-Petiție