Componenta 7 - Transformare Digitală

 

 

pdfCalendar centralizator apeluri de proiecte în cadrul PNRR - 06.06.2022 13:00

 

 

 

Apeluri lansate:

 

 

I12. Asigurarea protecției cibernetice atât pentru infrastructurile TIC publice, cât și pentru cele private cu valențe critice pentru securitatea națională, prin utilizarea tehnologiilor inteligente - 08.11.2022 12:00

pdfGhidului solicitantului (format editabil) pentru „Asigurarea protecției cibernetice atât pentru infrastructurile TIC publice, cât și pentru cele private cu valențe critice pentru securitatea națională, prin utilizarea tehnologiilor inteligente” aferent Investiției  I12. Asigurarea protecției cibernetice atât pentru infrastructurile TIC publice, cât și pentru cele private cu valențe critice pentru securitatea națională, prin utilizarea tehnologiilor inteligente

pdfOrdinul MCID nr. 21666/07.11.2022 privind aprobarea ghidului solicitantului

 

 

 

Investiția 14  „Creșterea rezilienței și a securității cibernetice a serviciilor de infrastructură ale furnizorilor de servicii de Internet pentru autoritățile publice din România”

 

pdfGhidului solicitantului (format editabil) pentru „Creșterea rezilienței și a securității cibernetice a serviciilor de infrastructură ale furnizorilor de servicii de Internet pentru autoritățile publice din România” aferent Investiției  I14. Creșterea rezilienței și a securității cibernetice a serviciilor de infrastructură ale furnizorilor de servicii de Internet pentru autoritățile publice din România

pdfAnexa 1 Model cerere de finanțare

pdfAnexa 2 Declaratie eligibilitate

pdfAnexa 3 Declaratie angajament

pdfAnexa 4 Declarație dublă finanțare

pdfAnexa 5 Declaratie absenta coflict de interese reprezentanti legali

pdfAnexa 6 Plan de actiuni-activitati

pdfAnexa 7 Model raport implementare masura-investitie

pdfAnexa 8  Buget detaliat

pdfAnexa 9 Model contract finanțare

 

 

 

Investiția 13  „Dezvoltarea sistemelor de securitate pentru protecția spectrului guvernamental”

 

pdfGhidului solicitantului (format editabil) pentru „Dezvoltarea sistemelor de securitate pentru protecția spectrului guvernamental” aferent Investiției  I13. Dezvoltarea sistemelor de securitate pentru protecția spectrului guvernamental

pdfAnexa 1 Model cerere de finanțare

pdfAnexa 2 Declaratie eligibilitate

pdfAnexa 3 Declaratie angajament

pdfAnexa 4 Declarație dublă finanțare

pdfAnexa 5 Declaratie absenta coflict de interese reprezentanti legali

pdfAnexa 6 Plan de actiuni-activitati

pdfAnexa 7 Acord de parteneriat

pdfAnexa 8 Model raport implementare masura-investitie

pdfAnexa 9  Buget detaliat

pdfAnexa 10 Model contract finanțare

 

 

 

 

În dezbatere publică:

 

NEW: Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, în calitate de coordonator de reforme și investiții din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) al României, a lansat în consultare publică ghidul solicitantului pentru apelul non-competitiv aferent I18. Transformarea digitală și adoptarea tehnologiei de automatizare a proceselor de lucru în administrația publică - 16.12.2022 09:30

 

pdfGhidului solicitantului (format editabil) pentru I18. Transformarea digitală și adoptarea tehnologiei de automatizare a proceselor de lucru în administrația publică

 

Eventualele observații referitoare la acest ghid vor fi transmise pe adresa de email pnrr@research.gov.ro, până la data de 09.01.2023

 

 

 

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, în calitate de coordonator de reforme și investiții din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) al României, a lansat în consultare publică ghidul solicitantului pentru apelul non-competitiv aferent Investiției 12  „ Asigurarea protecției cibernetice atât pentru infrastructurile TIC publice, cât și pentru cele private cu valențe critice pentru securitatea națională, prin utilizarea tehnologiilor inteligente” din cadrul componentei C7 “Transformarea digitală” din PNRR. - 12.10.2022 19:50

 

pdfGhidului solicitantului (format editabil) pentru Investiția12  „Asigurarea protecției cibernetice atât pentru infrastructurile TIC publice, cât și pentru cele private cu valențe critice pentru securitatea națională, prin utilizarea tehnologiilor inteligente”

 

Eventualele observații referitoare la acest ghid vor fi transmise pe adresa de email pnrr@research.gov.ro, până la data de 19.10.2022.

 

 

 

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, în calitate de coordonator de reforme și investiții din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) al României, a lansat în consultare publică ghidul solicitantului pentru apelul necompetitiv aferent Investiției 15  „Crearea de noi competențe de securitate cibernetică pentru societate și economie ” din cadrul componentei C7 “Transformarea digitală” din PNRR. - 16.09.2022 19:30

 

pdfGhidului solicitantului (format editabil) pentru „Crearea de noi competente de securitate cibernetica pentru societatea si economie” aferent Investiției  I15. Crearea de noi competente de securitate cibernetica pentru societatea si economie

pdfAnexa 1 Model cerere de finanțare

pdfAnexa 2 Declaratie eligibilitate

pdfAnexa 3 Declaratie angajament

pdfAnexa 4 Declarație dublă finanțare

pdfAnexa 5 Declarație absență coflict de interese

pdfAnexa 6 Plan de acțiuni - activități

pdfAnexa 7 Model raport implementare măsură - investiție

pdfAnexa 8  Buget detaliat

pdfAnexa 9 Model contract finanțare

 

Eventualele observații referitoare la acest ghid vor fi transmise pe adresa de email pnrr@research.gov.ro, până la data de 27.09.2022

 

 

 

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, în calitate de coordonator de reforme și investiții din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) al României, a lansat în consultare publică ghidul solicitantului pentru apelul competitiv aferent Investiției 17  „Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale” din cadrul componentei C7 “Transformarea digitală” din PNRR. - 16.09.2022 19:30

 

pdfGhidului solicitantului (format editabil) pentru „Finanțarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale” aferent Investiției  I17. Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale

pdfAnexa 1 Model cerere de finanțare

pdfAnexa 2 Declaratie eligibilitate

pdfAnexa 3 Declaratie angajament

pdfAnexa 4 Declarație dublă finanțare

pdfAnexa 5 Declaratie absenta coflict de interese reprezentanti legali

pdfAnexa 5.1 Declaratie privind conflict de interese - management proiect

pdfAnexa 6 Plan de actiuni-activitati

pdfAnexa 7 Acord de parteneriat

pdfAnexa 8 Declaratie DNSH

pdfAnexa 9  Buget defalcat

pdfAnexa 9.1  Centralizator oferte

pdfAnexa 10 Model contract de finanțare

pdfAnexa 10.1 Model raport implementare masura-investitie

 

Eventualele observații referitoare la acest ghid vor fi transmise pe adresa de email pnrr@research.gov.ro, până la data de 30.09.2022

 

 

 

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, în calitate de coordonator de reforme și investiții din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) al României, a lansat în consultare publică ghidul solicitantului pentru apelul necompetitiv aferent Investiției 14  „Creșterea rezilienței și a securității cibernetice a serviciilor de infrastructură ale furnizorilor de servicii de Internet pentru autoritățile publice din România” din cadrul componentei C7 “Transformarea digitală” din PNRR. - 13.09.2022 19:10

 

pdfGhidului solicitantului (format editabil) pentru „Creșterea rezilienței și a securității cibernetice a serviciilor de infrastructură ale furnizorilor de servicii de Internet pentru autoritățile publice din România” aferent Investiției  I14. Creșterea rezilienței și a securității cibernetice a serviciilor de infrastructură ale furnizorilor de servicii de Internet pentru autoritățile publice din România

 

Eventualele observații referitoare la acest ghid vor fi transmise pe adresa de email pnrr@research.gov.ro, până la data de 18.09.2022

 

 

 

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, în calitate de coordonator de reforme și investiții din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) al României, a lansat în consultare publică ghidul solicitantului pentru apelul necompetitiv aferent Investiției 13  „Dezvoltarea sistemelor de securitate pentru protecția spectrului guvernamental” din cadrul componentei C7 “Transformarea digitală” din PNRR. - 13.09.2022 17:05

 

pdfGhidului solicitantului (format editabil) pentru „Dezvoltarea sistemelor de securitate pentru protecția spectrului guvernamental” aferent Investiției  I13. Dezvoltarea sistemelor de securitate pentru protecția spectrului guvernamental

 

Eventualele observații referitoare la acest ghid vor fi transmise pe adresa de email pnrr@research.gov.ro, până la data de 18.09.2022

 

 

 

 

Arhiva documentelor aflate în dezbatere publică:

 

pdfGhidului solicitantului (format editabil) pentru „Implementarea infrastructurii de cloud guvernamental” aferent Investiției  I1. Implementarea infrastructurii de cloud guvernamental  - 24.06.2022 15:30

pdfAnexa 1 Model cerere de finanțare

pdfAnexa 2 Declaratie eligibilitate

pdfAnexa 3 Declaratie angajament

pdfAnexa 4 Declarație dublă finanțare

pdfAnexa 5 Declaratie absenta coflict de interese reprezentanti legali

pdfAnexa 5.1 Declaratie privind conflict de interese - management proiect

pdfAnexa 6 Plan de actiuni-activitati

pdfAnexa 7 Acord de parteneriat

pdfAnexa 8 Model contract de finantare

pdfAnexa 8.2 Model raport implementare masura-investitie

pdfAnexa 9 Studiu fezabilitate

pdfAnexa 10 Proiectul tehnic

pdfAnexa 11 Buget defalcat

 

Cei interesati sunt rugati sa transmita propunerile lor de modificare si/sau completare, cu justificarile aferente, pe adresa de email contact.pnrr@research.gov.ro.

 

 

 

pdfGhidului solicitantului (format editabil) pentru „Perfecționarea/recalificarea angajaților din IMM-uri” aferent Investiției  I19. Scheme dedicate perfecționării/recalificării angajaților din firme - 25.05.2022 15:00

 

Cei interesati sunt rugati sa transmita, in perioada 25.05.2022-09.06.2022, propunerile lor de modificare si/sau completare, cu justificarile aferente, pe adresa de email contact.pnrr@research.gov.ro.

 

Modificat la: 2022-12-16 09:30:00
e-Cerere 544
e-Petiție