Investiții adresate Diasporei

 

 

Planul Național de Redresare și Reziliență al României

Pilonul III. Creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii, inclusiv coeziune economică, locuri de muncă, productivitate, competitivitate, cercetare, dezvoltare și inovare, precum și o piață internă funcțională, cu întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) puternice.

Componenta C9. SUPORT PENTRU SECTORUL PRIVAT, CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE

 

 

 

Investiția 8. Dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate în activități de cercetare, dezvoltare și inovare - 183 mil. Euro

 

Atragerea resurselor umane de excelență pentru dezvoltarea cercetării ştiinţifice fundamentale din România și promovarea cercetării fundamentale în scopul încurajării formării resursei umane competente pentru a echilibra investiţia în infrastructuri de cercetare şi pentru a creşte capacitatea instituţională de absorbţie a fondurilor europene, respectiv stimularea parteneriatelor internaţionale instituţionale.

 

Dezvoltarea cercetării fundamentale românești prin atragerea şi implicarea cercetătorilor din străinătate în proiecte cu impact asupra creşterii vizibilității internaționale sitemului naţional CDI reflectat prin creşterea numărului de publicaţii cu înalt impact internaţional, precum şi prin creşterea numărului de cereri de brevete/brevete EPO, USPTO, JPO sau obținute în alte ţări UE şi OECD.

 

Identificarea, susţinerea şi dezvoltarea echipelor de cercetare pentru a le permite să atingă, să menţină şi să consolideze masa critică necesară competitivităţii acestora pe plan internaţional.

 

 

 

Investiția 9. Sprijin pentru posesorii de certificate de excelență primite la competiția pentru burse individuale Marie Skłodowska-Curie - 8 mil. Euro

 

Instrumentul de finanțare se adresează cercetătorilor posesori de certificate de excelență, cetățeni ai Uniunii Europene, la acțiunile Marie Sklodowska-Curie din Orizont 2020 și Orizont Europa, oferind acestora posibilitatea de a derula integral proiectul de cercetare în România, în instituțiile gazdă de cercetare-dezvoltare și inovare.

 

Susținerea financiară a cercetătorilor posesori de certificate de excelență la Acțiunile Marie Skłodowska-Curie din Programul Orizont 2020 și Orizont Europa.

 

Încurajarea mobilității cercetătorilor și sprijinirea acestora în dezvoltarea carierei lor.

 

Sporirea atractivității sistemului național de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI), orientând managementul organizațiilor de cercetare-dezvoltare (CD) spre rezultat.

 

 

 

Investiția 10. Înființarea și susținerea financiară a unei rețele naționale de opt centre regionale de orientare în carieră ca parte a ERA TALENT PLATFORM - 4 mil. Euro

 

Constă în înființarea și operaționalizarea a 8 centre regionale care să ofere orientare în carieră cercetătorilor, să promoveze profesia de cercetător și să creeze sinergii directe cu investiția I8. Dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate în activități de cercetare, dezvoltare și inovare.

 

Unul dintre obiective este crearea de condiții favorabile integrării cercetătorilor din afara României ce vin în organizații CDI din România pentru stagii de scurtă și lungă durată.

 

 

Modificat la: 2022-07-20 10:17:00
e-Cerere 544
e-Petiție