MCID organizează în data de 12.10.2022, ora 10.00 concurs pentru ocuparea a 6 posturi contractuale, în cadrul Grupului Operativ pentru Implementarea și Monitorizarea Reformelor și Investițiilor privind Transformarea Digitală – Task Force

 

 

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării organizează în data de 12.10.2022, ora 10.00, la sediul din str. I.D. Mendeleev nr. 21-25, Sector 1, București, concurs pentru ocuparea a 6 posturi vacante de natură contractuală, în afara organigramei, pentru o perioadă determinată,respectiv până la finalul implementării PNRR, în cadrul Grupului Operativ pentru Implementarea și Monitorizarea Reformelor și Investițiilor privind Transformarea Digitală – Task Force

 

Având în vedere prevederile Legii nr.53/2003 – Codul Muncii (republicată), cu modificările și completările ulterioare, precum și art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2022 privind unele măsuri pentru consolidarea capacității instituționale și administrative a Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării și a Autorității pentru Digitalizarea României necesare implementării Componenței C7 – Transformare Digitală din Planul Național de Redresare și Reziliență precum și alte categorii de măsuri, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării anunță organizarea unui concurs (interviu), în data de 12.10.2022, ora 10(cu posibilitatea prelungirii până la 13.10.2022, în mod excepțional, în funcție de numărul de candidați selectați pentru proba de interviu), pentru ocuparea a 6 posturi vacante de natură contractuală, în afara organigramei MCID, pentru o perioadă determinată, respectiv până la data de 31.12.2026, în cadrul Grupului Operativ pentru Implementarea și Monitorizarea Reformelor și Investițiilor privind Transformarea Digitală – Task Force, astfel:

 

 

Concurs de recrutare, 6 funcții contractuale în afara organigramei,perioadă determinată:

 

I. Manager (1 post), funcție de conducere, studii superioare, program de lucru 8 h/ zi, la Task Force/MCID

Ø  Condiții specifice:

· Studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

· Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu este cazul;

· Cel puțin 5 ani experiență în managementul de proiecte IT&C;

· Certificare în managementul proiectelor/programelor;

· Experiență în lucrul cu serviciile de cloud;

· Cunoașterea limbii engleze (citit, scris, vorbit) – nivel avansat.

 

Ø  Bibliografie:

1. Constituţia României, republicată;

2. H.G. nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării, Inovării si Digitalizarii, cu modificarile și completările ulterioare;

3. Planul Național pentru Redresare și Reziliență, Componenta 7 - Transformare digitală – disponibil la: https://mfe.gov.ro/pnrr/

4. Regulamentul (UE) 2021/241 din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă;

5. Legea nr. 242/2022 privind schimbul de date între sisteme informatice și crearea Platformei Naționale de Interoperabilitate;

6. O.U.G nr. 89/2022  privind înființarea, administrarea și dezvoltarea infrastructurilor și serviciilor informatice de tip cloud utilizate de autoritățile și instituțiile publice;

7. Rădulescu, C. & al. (2017). Planificarea și conducerea proiectelor. U.T. Press, Cluj-Napoca; disponibilă la:

https://biblioteca.utcluj.ro/files/carti-online-cu-coperta/256-4.pdf

 

Ø  Tematică:

· Drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale. Administrația publică centrală de specialitate;

· Atribuţiile Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării;

· Instituţiile şi organismele cu atribuţii în coordonarea, gestionarea şi controlul fondurilor acordate în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă;

· Reforme si investiții aferente Componentei 7 - Transformarea digitală din PNRR;

· Normele de referință pentru realizarea interoperabilității (NRRI);

· Înființarea, administrarea și dezvoltarea infrastructurilor și serviciilor informatice de tip cloud utilizate de autoritățile și instituțiile publice;

· Planificarea și conducerea proiectelor.

 

 

II.  Administrator baze de date (2 posturi), funcție de execuție,studii superioare, program de lucru 8 h/zi la Task Force/MCID;

 

Ø  Condiții specifice:

· Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă cu specializare tehnică/IT sau echivalentă;

· Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu este cazul;

· Cel puțin 5 ani de experiență într-o poziție similară;

· Cunoștințe solide despre:

o   Administrarea bazelor de date relaționale si arhitectura internă de stocare și memorie;

o   Sisteme de operare;

o   Modele de implementare și migrare în cloud : IaaS, PaaS, SaaS.

· Experiență de lucru cu:

o   Baze de date (ex.: MYSQL, PostgreSQL, Greenplum, SQL, NoSQL etc);

o   Platforme/tehnologii cloud.

· Cunoașterea limbii engleze (citit, scris, vorbit) – nivel mediu.

· Constituie avantaj: cunoștințe despre limbajele de programare Python/R, Kafka, Spark, Reddis.

 

Ø  Bibliografie:

1. IBM Database Administration – disponibilă la: https://www.ibm.com/docs/es/ssw_ibm_i_72/rzahf/rzahfpdf.pdf

2. Oracle Database Administrator’s Guide – disponibilă la; https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/12.2/admin/database-administrators-guide.pdf

3. MySQL Administrator – disponibilă la: https://downloads.mysql.com/docs/administrator-en.a4.pdf

4. O.U.G nr. 89/2022 privind înființarea, administrarea și dezvoltarea infrastructurilor și serviciilor informatice de tip cloud utilizate de autoritățile și instituțiile publice;

5. Planul Național pentru Redresare și Reziliență, Componenta 7 - Transformare digitală – disponibil la: https://mfe.gov.ro/pnrr/.

 

Ø  Tematică:

· Structuri de date si algoritmi;

· Arhitecturi de referință de Cloud;

· Orchestrarea serviciilor în Cloud;

· Reforme si investiții aferente Componentei 7 - Transformarea digitală din PNRR.

 

 

III. Inginer de sistem în informatică (specialist interoperabilitate)  (2 posturi),  funcție de execuție, studii  superioare, program de lucru 8 h/zi la Task Force/MCID;

 

Ø  Condiții specifice:

§  Studii superioare cu diplomă de licență într-unul din domeniile: informatică, automatică, electronică, matematică, cibernetică economică sau alte domenii conexe;

§   Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu este cazul;

§  Cel puțin 5 ani de experiență într-o poziție similară;

§  Cunoștințe despre:

o   Sisteme de operare

o   Mașini virtuale

o   Rețele de calculatoare (Ethernet , LAN, WAN, TCP/IP)

o   Mecanisme de securitate informatică

o   Modele de implementare și migrare în cloud : IaaS, PaaS, SaaS

o   Interfete de programare a aplicației (API)

· Experiență de lucru cu:

o   Platforme/tehnologii cloud

o   Sisteme de virtualizare

o   Rețelistică

· Cunoașterea limbii engleze (citit, scris, vorbit) – nivel mediu.

 

Ø  Bibliografie:

1. Cloud Computing Tutorial – disponibil la: https://www.tutorialspoint.com/cloud_computing/cloud_computing_tutorial.pdf

2. Microsoft Active Directory – Administrator’s Pocket Consultant – disponibil la:

https://ptgmedia.pearsoncmg.com/images/9780735626485/samplepages/9780735626485.pdf

3. Microsoft Windows Server Administration Essentials – disponibil la:

https://altair.pw/pub/doc/windows/Microsoft%20Windows%20Server%20Administration%20Essentials.pdf

4. O.U.G. nr. 89/2022 privind înființarea, administrarea și dezvoltarea infrastructurilor și serviciilor informatice de tip cloud utilizate de autoritățile și instituțiile publice;

5. Planul Național pentru Redresare și Reziliență, Componenta 7 - Transformare digitală – disponibil la: https://mfe.gov.ro/pnrr/.

 

Ø  Tematică:

· Modelarea, analiza si dezvoltarea de sisteme informatice;

· Arhitecturi de referință de Cloud;

· Orchestrarea serviciilor in Cloud;

· Reforme si investitii aferente Componentei 7 - Transformarea digitală din PNRR.

 

 

IV. Manager analiză de business (1 post),  funcție de execuție, studii  superioare, program de lucru 8 h/zi la Task Force/MCID;

 

Ø  Conditii specifice:

· Studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

· Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu este cazul;

· Cel putin 5 ani experientă în prelucrarea, interpretarea și documentarea de procese de afaceri, produse, servicii și software prin analiza datelor;

· Cunoașterea limbii engleze (citit, scris, vorbit) – nivel avansat;

· Experiență în implementarea proiectelor  de cloud sau digitalizare;

· Cunoștințe solide despre modul în care funcționează sistemele informatice;

· Experiență în utilizarea a cel  puțin unui instrument de modelare de business (BPwin, Aris Express, MS Visio, IBM Rational Rose etc);

· Bună capacitate de comunicare;

· Capacitate de analiză și sinteză, de evaluare a cerințelor de business luând in considerare toate aspectele (ex: cerințe legale, impactul potențial asupra securității informatice etc.).

 

Ø  Bibliografie:

1. Yayici, Emrah (2015). Business Analysis Methodology Book.

https://www.amazon.com/Business-Analysis-Methodology-Emrah-Yayici-ebook/dp/B00U1Y0GOK

2. Project Management Institute (2017). The PMI Guide to Business Analysis.

https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational/business-analysis

3. Planul Național pentru Redresare și Reziliență, Componenta 7 - Transformare digitală – disponibil la: https://mfe.gov.ro/pnrr/.

 

Ø  Tematică:

· Principii, tehnici și instrumente utilizate în analiza de business;

· Reforme si investiții aferente Componentei 7 - Transformarea digitală din PNRR.

 

 

Înscrierilese fac la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în perioada 15.09.2022 – 05.10.2022, de luni până joi între orele 08.00-16.30, vineri 08.00-14.00. Concursul se va desfășura în data de 12.10.2022 (cu posibilitatea prelungirii până la 13.10.2022 în mod excepțional, în funcție de numărul de candidați selectați pentru proba de interviu).

 

Date de contact secretariat comisie concurs:

-      Daniel MARINESCU                e-mail daniel.marinescu@research.gov.ro

-      Adrian VERDE                          e-mail adrian.verde@research.gov.ro

 

 

Documentele aferente concursului, respectiv anunțul cuprinzând condițiile generale și specifice, calendarul de desfășurare a concursului, bibliografia și tematica, se transmit spre publicare pe portalul posturi.gov.ro și se vor afișa pe site-ul MCID www.research.gov.ro.

 

 

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI:

Publicare anunț 

15.09.2022

Perioada de depunere dosare

15.09-05.10.2022

Selecția dosarelor de concurs

06.10.2022

Afișarea rezultatelor dosarelor de concurs

06.10.2022

Depunere contestații dosare

07.10.2022

Soluționare contestații dosare, publicare pe site a rezultatelor contestațiilor

10.10.2022

Susținere probă interviu

12.10.2022, ora 10 (cu posibilitatea prelungirii până la 13.10.2022, în mod excepțional, în funcție de numărul de candidați selectați pentru proba de interviu)

Afișarea rezultatelor după proba de interviu

14.10.2022

Depunerea  contestații la proba de interviu

17.10.2022

Soluționare contestații

18.10.2022

Afișare rezultate finale

19.10.2022

 

 

 DOSARUL DE CONCURS

(1) Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae.

(2) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus, la înscriere, o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin. (1) lit. b), c) d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Dosarul de concurs se va numerota și va fi însoțit de cererea privind înscrierea la concurs.

 

Modelul cererii de înscriere:

 

Cererea de înscriere la concurs şi declaraţia pe propria răspundere se pun la dispoziţie candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs din cadrul ministerului sau pot fi accesate pe site-ul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării - www.research.gov.ro, la secţiunea dedicată publicităţii concursului.

 

DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND DESFĂŞURAREA CONCURSULUI

Concursul pentru ocuparea unui post vacant  constă, de regulă, în 2 etape succesive, după cum urmează:

  a) selecţia dosarelor de înscriere;

  b) proba de interviu.

Se pot prezenta la interviu numai candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecție a dosarelor.

Selecția dosarelor se face pe baza verificării îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, prin raportare la documentele din dosarul de înscriere la concurs.

Rezultatele selectării dosarelor de concurs se afișează cu mențiunea "Admis" sau "Respins", însoțită de motivul respingerii dosarului, la sediul și pe site-ul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, www.research.gov.ro

În cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidatului.

Criteriile de evaluare ale interviului sunt:

a) cunoștințe teoretice și/sau abilități practice impuse de funcție;

b) capacitatea de analiză și sinteză;

c) motivația candidatului;

d) comportamentul în situații de criză;

e) inițiativă și creativitate;

f) abilităţi de comunicare în limba engleză.

 

Comunicarea rezultatelor se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii "Admis" sau "Respins", prin afişare la sediul și pe site-ul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, www.research.gov.ro.

Se consideră admis candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar de 70 de puncte.

 

SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR:

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, respectiv probă de interviu, candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv a publicării rezultatului probei scrise și/sau interviului la sediul.

Modificat la: 2022-09-15 16:48:00
e-Cerere 544
e-Petiție