Planul Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare 2022-2027

 

 

 

pdfPlanul Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare 2022-2027 aprobat prin H.G. nr. 1188/2022 - 03.10.2022 13:00

 

 

Executivul a aprobat în data de 29.09.2022 Planul Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2022-2027 (PNCDI IV), elaborat și administrat de către Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID), principalul instrument de implementare a Strategiei Națională de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă 2022-2027 (SNCISI).

 

PNCDI IV este multianual, asigurând transparent și predictibil finanțarea sistemului național de CDI, în scopul modernizării, consolidării excelenței și creșterii relevanței acestuia pentru economie și societate.

 

PNCDI IV este structurat pe 10 programe de finanțare.

 

Astfel:

- Se urmărește stimularea excelenței in cercetarea fundamentală și la frontieră, în principal prin programul "IDEI";

- Se dorește atragerea cercetătorilor de excepție (doctoranzi, postdoctoranzi, tineri cercetători) către sistemul național de cercetare, formarea unor generații preocupate de mediul științific european și internațional, și premierea performanței individuale în cercetare, prin programul "Resurse Umane";

- Se urmărește stimularea performanțelor instituționale a organizațiilor publice de cercetare prin programul "Organizații de cercetare performante";

- Se dorește creșterea capacitații instituționale a institutelor naționale de cercetare-dezvoltate pentru rezolvarea problemelor economico-sociale specifice domeniului lor de activitate, prin programul "Nucleu";

- Se are in vedere dezvoltarea integrată și utilizarea eficientă a bazei materiale publice pentru cercetare, în cadrul programului "Infrastructuri de cercetare performante";

- Se urmărește creșterea contribuției activităților de cercetare-dezvoltare în adresarea provocărilor societale stabilite în Agenda Strategică de Cercetare, prin programul "Provocări";

- Se urmărește realizarea de proiecte comune de cercetare - inovare, bazate pe parteneriatul dintre mediul de afaceri și mediul public/privat CDI, sprijinirea accesului actorilor economici la servicii CDI, precum și sprijinirea dezvoltării ecosistemelor de inovare prin programul "Parteneriate pentru Inovare";

- Se urmărește creșterea competitivității sistemului național de cercetare în plan internațional, prin stimularea participării la programul cadru pentru cercetare și inovare al Uniunii Europene și prin cooperare bilaterală/multilaterală în domeniul cercetării și inovării, prin programul "Cooperări Europene și Internaționale";

- Se are în vedere susținerea participării organizațiilor de cercetare din România la programele științifice internaționale în domenii de interes strategic, prin programul "Cercetare în domenii de interes strategic";

- Se dorește dezvoltarea dialogului dintre știință și societate, prin deschiderea sistemului de cercetare și inovare către cetățeni prin programul "Știință si Societate".

 

 

PNCDI IV urmărește crearea premiselor pentru asigurarea cadrului pentru investiții în CDI, încurajarea parteneriatelor între actorii publici și cei privați în vederea transferării rezultatelor cercetării către piață,stimularea performanței instituționale și colaborările internaționale.

 

“Este un plan de 60 de miliarde de lei pentru perioada 2022-2027, cu închiderea programelor până în orizontul 2030. Este primul plan naţional care integrează toate instrumentele de finanţare pentru cercetarea românească şi a fost o luptă să agreăm această formă cu toate organizațiile de cercetare, cu toţi actorii implicaţi. Şi Comisia Europeană ne-a spus: aveţi minţi strălucite, dar faceţi mult prea multă cercetare fundamentală, care nu se traduce în rezultate concrete pentru economie. Iată, prin acest plan naţional avem un accent în plus pentru transferul tehnologic şi pentru stimularea parteneriatelor între institute naţionale de cercetare, între organizaţiile de cercetare şi mediul privat românesc, de asemenea pentru stimularea parteneriatelor internaţionale prin care entităţile de cercetare româneşti pot accesa fonduri disponibile prin programele Orizont Europa. Programul încurajează păstrarea talentului românesc în cercetare în România, dar şi întoarcerea cercetătorilor plecaţi în străinătate din România, precum şi atragerea cercetătorilor străini.  

 

Am spus de la bun început: decât puţin pentru toată lumea, să nu se supere nimeni, mai bine mai mult pentru cei care merită. Şi asta facem prin acest plan naţional, este o premieră: o alocare mai mare vor primi institutele de cercetare care performează, care livrează”, a declarat Sebastian Burduja, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării.

 

Bugetul PNCDI IV poate fi de maxim 60 de miliarde lei şi se asigură din sume de la bugetul de stat, cu încadrare în limitele aprobate prin legile anuale ale bugetului de stat pentru perioada 2022 - 2030, din fonduri externe nerambursabile și contribuții ale partenerilor în proiecte, cu respectarea tuturor reglementărilor legale în vigoare.

 

Modificat la: 2022-10-03 11:32:00
e-Cerere 544
e-Petiție