Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării anunță declanșarea unei proceduri de transfer la cerere pentru 23 de posturi aferente unor funcții publice de execuție

 

 

 

pdfMCID anunță declanșarea unei proceduri de transfer la cerere, pentru ocuparea unui post aferent unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier achiziții publice, clasa I,  grad profesional superior – BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE - DIRECȚIA ADMINISTRATIV ȘI ACHIZIȚII.

 

 

pdfMCID anunță declanșarea unei proceduri de transfer la cerere, pentru ocuparea a două posturi aferente unor funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I,  grad profesional superior – SERVICIUL ACTE NORMATIVE ȘI RELAȚIA CU PARLAMENTUL - DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI RELAȚIA CU PARLAMENTUL.

 

 

pdfMCID anunță declanșarea unei proceduri de transfer la cerere, pentru ocuparea a patru posturi aferente unor funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I,  grad profesional superior ( 2 posturi), consilier, clasa I,  grad profesional principal (1 post) și consilier, clasa I,  grad profesional asistent (1 post) – SERVICIUL DE EVALUARE A CALITĂȚII CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE, CONTRACTARE, MONITORIZARE - DIRECȚIA FINANȚARE PROGRAME DE CERCETARE.

 

 

pdfMCID anunță declanșarea unei proceduri de transfer la cerere, pentru ocuparea a patru posturi aferente unor funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I,  grad profesional superior ( 2 posturi) și consilier, clasa I,  grad profesional principal (2 posturi) -  DIRECȚIA TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI TRANSFORMARE DIGITALĂ.

 

 

pdfMCID anunță declanșarea unei proceduri de transfer la cerere, pentru ocuparea a trei posturi aferente unor funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I,  grad profesional superior – DIRECȚIA POLITICI SI STRATEGII CDI, INOVARE ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC.

 

 

pdfMCID anunță declanșarea unei proceduri de transfer la cerere, pentru ocuparea a șapte posturi aferente unor funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I,  grad profesional superior (3 posturi) – SERVICIUL MANAGEMENT FINANCIAR – DIRECȚIA GENERALĂ GESTIUNE ȘI COORDONARE PNRR,  consilier, clasa I, grad profesional superior (1 post) și consilier, clasa I, grad profesional principal (1 post) – SERVICIUL EVALUARE, SELECȚIE ȘI CONTRACTARE – DIRECȚIA GENERALĂ GESTIUNE ȘI COORDONARE PNRR , consilier, clasa I, grad profesional superior (1 post) și consilier, clasa I, grad profesional principal (1 post) – SERVICIUL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ – DIRECȚIA GENERALĂ GESTIUNE ȘI COORDONARE PNRR.

 

 

pdfMCID anunță declanșarea unei proceduri de transfer la cerere, pentru ocuparea a două posturi aferente unor funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I,  grad profesional superior  – SERVICIUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ.

 

 

Modificat la: 2022-11-29 17:00:00
e-Cerere 544
e-Petiție